1-Khoảng 155 suất học bổng thạc sĩ xuất sắc tại đại học Milan, Ý (Lưu ý đây không phải là học bổng giáo sư nên không cần tìm giáo sư)

+ Học bổng gồm:
  • 55 suất học bổng toàn phần = học phí + phí ghi danh + 6000 euro/năm và có thể renew mỗi năm nếu đáp ứng các yêu cầu của trường
---> Thoải mái để học tập tại Ý
  • 100 suất học bổng miễn học phí
+ Hội đồng sẽ đánh giá dựa vào 2 yếu tố: GPA (20 điểm), CV (10 điểm)
+ Lĩnh vực: thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh (yêu cầu tiếng anh tùy ngành, nhưng đa số là từ chuẩn B2 châu Âu trở lên)
Biotechnology for the Bioeconomy; Bioinformatics for computational genomics; Biomedical Omics (BO); Computer Science; Chemistry; Management of Human Resources (MHR); Management of Innovation and Entrepreneurship (MIE); Medical Biotechnology and Molecular Medicine; Molecular Biology of the Cell; Molecular Biotechnology and Bioinformatics; Philosophical Sciences; Politics, Philosophy and Public Affairs (PPPA); Quantitative Biology; Public and Corporate Communication (COM); Safety Assessment of Xenobiotics and Biotechnological Products; Data science and economics (DSE); Environmental and Food Economics; Environmental Change and Global Sustainability (ECGS); Finance and Economics (MEF); Industrial Chemistry; International Relations (REL); Law and Sustainable Development; Pharmaceutical Biotechnology
+ Thông tin chi tiết: deadline 30/5/2022
+ Thông tin các khoa/ngành để xin admission. Cụ thể là nộp hồ sơ đăng ký cho một chương trình thạc sĩ, từng hội đồng từng ngành se xem xét chấp nhận/từ chối, sau đó sẽ xem xét học bổng dựa trên 2 tiêu chí đánh giá ở trên.

 

Số lần xem trang: 194
Điều chỉnh lần cuối:

Thông tin cập nhật

Hội nghị chuyên đề quốc tế dành cho sinh viên 2022 (19-07-2022)

Hội thảo Nguyên liệu ngành Sữa 2022 (16-07-2022)

Hội thảo khoa học chuyên ngành Công nghệ Hóa học và Thực phẩm 2022 (05-05-2022)

Học bổng Thạc sỹ tại Ireland năm 2022 (11-04-2022)

Học bổng sau đại học của trường đại học Kasetsart (Thái Lan) năm 2022 (08-03-2022)

Chúc mừng thủ khoa khóa 9 chương trình tiên tiến (01-03-2022)

Nguyễn Thị Ngọc Hân - nữ sinh chương trình tiên tiến nhận 100% học bổng Erasmus + tham gia trao đổi học tập trong 5 tháng tại Hungary (18-02-2022)

Học bổng của GS Jiujiu Yu - University of Nebraska - Lincoln, USA (15-02-2022)

Học bổng AJINOMOTO ASEAN + ONE - Năm 2022 (08-01-2022)

Chương trình học bổng Fullbright sinh viên Việt Nam năm học 2023-2024 (08-01-2022)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không một sáu hai

Xem trả lời của bạn !