DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

 

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THAM GIA GIẢNG DẠY

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

 

 

TT

Họ, tên  giảng viên

(kèm theo chức danh khoa học, học vị)

GV của trường đại học nào

         1.          

TS. Solina Wang

UC, Davis, Hoa Kỳ

         2.          

GS. Murphy Terrence

UC, Davis, Hoa Kỳ

         3.          

GS. Glenn Young

UC, Davis, Hoa Kỳ

         4.          

ThS. Preetha Thomas

Queensland, Úc

         5.          

GS. Garry Smith

UC, Davis, Hoa kỳ

         6.          

TS. Karen LeGrand

UC, Davis, Hoa Kỳ

         7.          

PGS.TS Jim Hourigan

Western Sydney, Úc

         8.          

GS. Minh Nguyên

Newcatle, Úc

         9.          

PGS. TS. Erica Tabuac

Laguna, Philipines

       10.        

Thomas Hemp Wills

Úc Châu, Việt Nam

       11.        

Dolly Sarreal Caneda

AIT, Việt Nam

       12.        

GS. Rose Rugchati

 

Naresuan, Thái Lan

       13.        

PGS. TS. Puntarika Ratanatriwong

Naresuan, Thái Lan

       14.        

TS. Jirawan Maneerote

Kasetsart, Thái Lan

       15.        

GS. Vinod Jindal

Mahidol, Thái Lan

       16.        

TS. Nidhi Bansal

Queensland, Úc

       17.        

PGS.TS. Sudsai Trevanich

Kasetsart, Thái Lan

       18.        

TS. Kullanart Tongkhao

Kasetsart, Thái Lan

       19.        

GS. Goliber Thomas

UC, Davis, Hoa kỳ

       20.        

GS. John Van Camp

Ghent, Bỉ

       21.        

PGS. TS. Sujinda Sriwattana

Chiang Mai, Thái Lan

       22.        

GS.TS. Karen Ottemann

UC, Santa Cruz

       23.        

ThS. Angeli Doliente Cabaltica

ĐH Quốc tế TP.HCM

       24.        

PGS.TS. Riantong Singanusong

Naresuan, Thái Lan

       25.        

GS. Andreas Lopata

James Cook, Úc

       26.        

TS. Anu Prakask

Chapman, Hoa Kỳ

       27.        

PGS.TS Tan Chin Ping

Putra, Malaysia

       28.        

TS. Daniel Pioch

CIRAD, Pháp

       29.        

TS Awanwee Petchkongkaew

Thammasat, Thái Lan

       30.        

PGS.TS Suthat Surawang

Chiang Mai, Thái Lan

       31.        

GS Costas Stathopoulos

Abertay, Scotland

 

 

 

Số lần xem trang: 2570
Điều chỉnh lần cuối: 02-12-2017

Giảng viên trong nước tham gia giảng dạy CTTT (02-12-2017)

Giảng viên trong nước tham gia giảng dạy CTTT (07-07-2012)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín một năm ba tám

Xem trả lời của bạn !