• Trường thực hiện: Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
  • Trường đối tác nước ngoài: University of California - UCDavis, Mỹ.
  • Trình độ đào tạo: Đại học chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm (Food Technology), hệ chính qui, thời gian đào tạo 4 năm (chưa kể 6 tháng học tăng cường tiếng Anh).
  • Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước (Bộ Giáo dục và Đào tạo); thu học phí; nguồn khác từ hoạt động dịch vụ, khoa học công nghệ, đối ứng của Nhà trường,...
  • Mục tiêu đào tạo: Đào tạo nguồn nhân lực được trang bị các phẩm chất tiên tiến bao gồm năng lực chuyên môn và trình độ ngoại ngữ.

Số lần xem trang: 2743
Điều chỉnh lần cuối: 09-10-2017

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không tám ba bốn

Xem trả lời của bạn !