Sinh viên xem chi tiết thời khóa biểu học tại đây

Thời gian học từ tuần 1: 18/9/2017.

Những sinh viên còn nợ học phí hk2/16-17 sẽ không được đăng ký môn học hk1/17-18. Những trường hợp này muốn học phải gửi photo biên lai nộp học phí và đơn xin vào học hk1/17-18 về VP CTTT trước ngày 18/9/2017. 

Các sinh viên nộp học phí hk1/17-18 chậm nhất đến ngày 15/10/2017.

Số lần xem trang: 12549
Điều chỉnh lần cuối:

Học vụ

Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm tuyển sinh năm 2022 (22-02-2022)

Phương án tuyển sinh năm 2022 (17-02-2022)

Thông báo về việc bố trí chỗ ở cho sinh viên khóa 2021 (15-02-2022)

Thông báo điều chỉnh kế hoạch dạy học học kỳ 2 năm học 2021-2022 (15-02-2022)

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (Thi trực tuyến - Đợt 2) (08-01-2022)

Thông báo nộp học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 (06-01-2022)

Quy chế quản lý sinh viên thực tập, trao đổi học tập ở nước ngoài (06-01-2022)

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 (02-03-2021)

Chương trình đào tạo các khóa (29-12-2020)

Danh sách sinh viên K46 (khóa 2020 - 2025) (13-11-2020)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn ba ba ba không

Xem trả lời của bạn !