Phòng Quản lý chất lượng thông báo đến toàn thể sinh viên có lịch thi trực tuyến Đợt 2 như sau:

1. Sinh viên xem Lịch thi cá nhân tại Tab "XEM LỊCH THI"

2. Hình thức thi cụ thể của các môn học được công bố tại
3. Dữ liệu phòng thi chỉ mang tính chất quản lý, sinh viên sẽ tham gia bằng đường link phòng thi cụ thể sẽ được gửi về email cá nhân (mail thuộc hệ thống mail sinh viên (MSSV@st.hcmuaf.edu.vn)

4. Bộ phận tổ chức sẽ thông báo cụ thể thông tin đến từng sinh viên có môn học tổ chức thi trực tuyến trong HK 2 năm học 2020-2021.

 

Số lần xem trang: 2204
Điều chỉnh lần cuối:

Học vụ

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2023-2024 (31-08-2023)

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 (20-05-2023)

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2022-2023 (03-02-2023)

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 (08-12-2022)

Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm tuyển sinh năm 2022 (22-02-2022)

Phương án tuyển sinh năm 2022 (17-02-2022)

Thông báo về việc bố trí chỗ ở cho sinh viên khóa 2021 (15-02-2022)

Thông báo điều chỉnh kế hoạch dạy học học kỳ 2 năm học 2021-2022 (15-02-2022)

Thông báo nộp học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 (06-01-2022)

Quy chế quản lý sinh viên thực tập, trao đổi học tập ở nước ngoài (06-01-2022)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không không tám một

Xem trả lời của bạn !