Ban quản lý chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm chào đón các tân sinh viên khóa 9 của CTTT (khóa 42 của trường)

Các sinh viên sẽ học Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa từ ngày 09/9/2016 đến 20/9/2016

Lịch kiểm tra anh văn xếp lớp đầu vào và thời khóa biểu học chi tiết dành riêng cho CTTT sẽ sớm cập nhật. 

TT MSSV  Họ và lót Tên Năm sinh Phái Lớp ban đầu
1 16125359 Võ Phương Nhã  1998 Nữ  DH16BQ
2 16125100 Nguyễn Kim Bảo 1996 Nam  DH16BQ
3 16125529 Vũ Thị Huyền Trang 1998 Nữ DH16BQ
4 16125268 Hồ Thị Thùy Linh 1998 Nữ  DH16BQ
5 16125367 Hồ Tuyết Nhi  1998 Nữ  DH16BQ
6 16125390 Trần Hoài Xuân   Nữ 1998 Nữ DH16BQ
7 16125272 Lê Huyền  Linh 1998 Nữ DH16BQ
8 16125518 Đỗ Lê Hạnh  Trang 1998 Nữ DH16BQ
9 16125607 Phạm Thị Hồng Thi  1998 Nữ  DH16BQC
10 16125043 Phạm Bảo Ngọc 1995 Nữ DH16TP
11 16125045 Võ Nguyễn Thảo Nguyên 1998 Nữ  DH16TP
12 16125058 Phan Thị Thành 1998 Nữ DH16TP
13 16125062 Huỳnh Hữu  Trí 1998 Nam  DH16TP
14 16125052 Đỗ Anh Quân 1998 Nam  DH16TP
15 16125031 Hà Thị Anh Đào 1998 Nữ DH16TP
16 16125049 Trần Thị Lâm  Oanh 1998 Nữ  DH16TP
17 16125030 Nguyễn Chí  Cường 1998 Nam  DH16TP
18 16125038 Đào Thị Hoàng My 1998 Nữ DH16TP
19 16125060 Mạch Tuyết Trầm 1998 Nữ  DH16TP
20 16125051 Ngô Minh Phong 1997 Nam  DH16TP
21 16125056 Nguyễn Lê Hoàng Thái 1998 Nam  DH16TP
22 16125033 Huỳnh Thị Ngọc Giàu  1998 Nữ  DH16TP
23 16125065 Nguyễn Thị Tường Vân 1998 Nữ  DH16TP
24 16125042 Nguyễn Hồng Ngoan 1998 Nữ  DH16TP
25 16125067 Âu Thị Khánh Vy 1998 Nữ  DH16TP
26 16125024 Huỳnh Thị Mỹ  An  1998 Nữ DH16TP
27 16125061 Đắc Thị Huyền Trang  1998 Nữ  DH16TP
28 16125054 Phạm Thị Như  Quỳnh 1998 Nữ DH16TP
29 16125068 Hồ Thị  Yến 1998 Nữ DH16TP

Số lần xem trang: 12510
Điều chỉnh lần cuối: 10-07-2017

Học vụ

Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm tuyển sinh năm 2022 (22-02-2022)

Phương án tuyển sinh năm 2022 (17-02-2022)

Thông báo về việc bố trí chỗ ở cho sinh viên khóa 2021 (15-02-2022)

Thông báo điều chỉnh kế hoạch dạy học học kỳ 2 năm học 2021-2022 (15-02-2022)

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (Thi trực tuyến - Đợt 2) (08-01-2022)

Thông báo nộp học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 (06-01-2022)

Quy chế quản lý sinh viên thực tập, trao đổi học tập ở nước ngoài (06-01-2022)

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 (02-03-2021)

Chương trình đào tạo các khóa (29-12-2020)

Danh sách sinh viên K46 (khóa 2020 - 2025) (13-11-2020)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy năm năm năm không

Xem trả lời của bạn !