Đề nghị sinh viên các khóa của CTTT bổ sung nghĩa vụ nộp học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 vào ngày 31/5/2016.

Nếu sinh viên gặp khó khăn đột xuất vui lòng gửi đơn chậm nộp học phí (có xác nhận của phụ huynh và địa phương). Thời gian nộp học phí chậm nhất đến ngày 30/6/2016.

Sau thời hạn 30/6/2016, sinh viên chưa hoàn tất việc nộp học phí thì không được xét tham gia chương trình trao đổi sinh viên, thực hiện khóa luận hoặc đăng ký môn học cho học kỳ 1/2016-2017.

Sinh viên đối chiếu học phí tại phòng 201 nhà A1 gặp Cô Hiền. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Cô Phước Thủy bằng email nếu cần.

Số lần xem trang: 12613
Điều chỉnh lần cuối:

Học vụ

Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm tuyển sinh năm 2022 (22-02-2022)

Phương án tuyển sinh năm 2022 (17-02-2022)

Thông báo về việc bố trí chỗ ở cho sinh viên khóa 2021 (15-02-2022)

Thông báo điều chỉnh kế hoạch dạy học học kỳ 2 năm học 2021-2022 (15-02-2022)

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (Thi trực tuyến - Đợt 2) (08-01-2022)

Thông báo nộp học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 (06-01-2022)

Quy chế quản lý sinh viên thực tập, trao đổi học tập ở nước ngoài (06-01-2022)

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 (02-03-2021)

Chương trình đào tạo các khóa (29-12-2020)

Danh sách sinh viên K46 (khóa 2020 - 2025) (13-11-2020)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám ba chín hai bốn

Xem trả lời của bạn !