Đề nghị sinh viên các khóa của CTTT bổ sung nghĩa vụ nộp học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 vào ngày 31/5/2016.

Nếu sinh viên gặp khó khăn đột xuất vui lòng gửi đơn chậm nộp học phí (có xác nhận của phụ huynh và địa phương). Thời gian nộp học phí chậm nhất đến ngày 30/6/2016.

Sau thời hạn 30/6/2016, sinh viên chưa hoàn tất việc nộp học phí thì không được xét tham gia chương trình trao đổi sinh viên, thực hiện khóa luận hoặc đăng ký môn học cho học kỳ 1/2016-2017.

Sinh viên đối chiếu học phí tại phòng 201 nhà A1 gặp Cô Hiền. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Cô Phước Thủy bằng email nếu cần.

Số lần xem trang: 12203
Điều chỉnh lần cuối:

Học vụ

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (Thi trực tuyến - Đợt 2) (08-01-2022)

Thông báo nộp học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 (06-01-2022)

Quy chế quản lý sinh viên thực tập, trao đổi học tập ở nước ngoài (06-01-2022)

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 (02-03-2021)

Chương trình đào tạo các khóa (29-12-2020)

Danh sách sinh viên K46 (khóa 2020 - 2025) (13-11-2020)

Danh sách học lại _ Thời khóa biểu Học kỳ 1/2020-2021 (22-09-2020)

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 (20-08-2020)

Lịch kiểm tra giữa kỳ học phần Vật lý 2 (04-11-2019)

Thủ khoa tốt nghiệp khóa 7 ngành Công nghệ Thực phẩm chương trình tiên tiến (22-07-2019)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm chín một bảy năm

Xem trả lời của bạn !