2016 SUMMER INTERNSHIP SCHOLARSHIP

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
THAMMASAT UNIVERSITY, THAILAND

 

GENERAL INFORMATION

Twelve scholarships for summer internship program at the Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Thailand

ELIGIBILITY:

1.  Current undergraduate, master, or Ph.D. students from partner universities. Lists of partner universities can be found at http://inter.tu.ac.th/index.php and www.sci.tu.ac.th

2.  Have at least 3.00 GPA for undergraduate students and 3.25 for graduate students (4.0 scale)

3.  Have IBT TOEFL of at least 64 or IELTS of at least 5.0 or TOEIC of at least 600 or equivalent

PROGRAM LENGTH: at least 1 month

FINANCIAL SUPPORT: 40,000 THB/person (~1,100 USD)

APPLICATION DEADLINE: 18 April 2016

DECISION NOTIFICATION: 6 May 2016

DOCUMENTS

1.  Filled application form

2.  A copy of transcript

3.  A copy of official English proficiency score, such as TOEFL or IELTS within two-year validity before the application deadline. If students come from universities where English is the language of instruction, the English proficiency test is not required.

HOW TO SUBMIT

1.  Mail  to Faculty of Science and Technology (Attn. Peerasak Paoprasert), Thammasat University, 99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12121 Thailand or

2.  The documents can be scanned and sent to peerasak@tu.ac.th

 

FOR MORE INFORMATION: Please contact Asst. Prof. Dr. Peerasak Paoprasert, email: peerasak@tu.ac.th

tải mẫu đơn

Số lần xem trang: 12135
Điều chỉnh lần cuối:

Học vụ

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 (02-03-2021)

Chương trình đào tạo các khóa (29-12-2020)

Danh sách sinh viên K46 (khóa 2020 - 2025) (13-11-2020)

Danh sách học lại _ Thời khóa biểu Học kỳ 1/2020-2021 (22-09-2020)

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 (20-08-2020)

Lịch kiểm tra giữa kỳ học phần Vật lý 2 (04-11-2019)

Thủ khoa tốt nghiệp khóa 7 ngành Công nghệ Thực phẩm chương trình tiên tiến (22-07-2019)

Lễ tốt nghiệp và trao chứng nhận UC Davis năm 2019 (21-07-2019)

Phương pháp học ở đại học_cảm nhận của thủ khoa tốt nghiệp khóa 4 - Bùi Thị Bảo Châu (11-10-2018)

Danh sách sinh viên kiểm tra anh văn đầu vào lớp chương trình tiên tiến khóa 2018 (24-08-2018)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín tám hai bốn bốn

Xem trả lời của bạn !