Kế hoạch kiểm tra giữa khóa cụ thể như sau:

Loại đề

Lớp

Kỹ năng

Ngày thi

Giữa kỳ

FT-A2/1

Listening (Ms. Thái Hằng), Reading (Ms. Cúc Huyền), Writing (Ms. Hạnh)

12/10/2015

12/10/2015

16/10/2015

Giữa kỳ

FT-A2/2

Listening (Ms. Cúc Huyền),

Reading (Mr. Lâm),

Writing (Mr. Phong)

12/10/2015

12/10/2015

16/10/2015

Giữa kỳ

FT-B1

Listening (Ms. Hồng Liên),

Reading (Mr. Chính),

Writing (Ms. Vang)

14/10/2015

15/10/2015

12/10/2015


​Bài kiểm tra được tổ chức theo từng môn trong giờ chính khoá.
Tất cả sinh viên đều phải tham dự kỳ thi kiểm tra và có mặt tại lớp đúng giờ. Sau khi kiểm tra, các lớp tiếp tục học theo Thời Khoá Biểu.
 

I.                   TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KHOÁ HỌC

 

1.      Chuyên cần:                10%

2.      Quá trình:                    20%

3.      Giữa kỳ:                      20%

4.      Cuối kỳ:                      50%

 

Sinh viên cần đạt điểm tổng kết học kỳ tối thiểu là 50% để được đánh giá là “Đạt” và hoàn tất học phần.  Sinh viên bị cấm thi cuối kỳ được xem là “Không Đạt”.

 

II.                PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN CỤ THỂ

 

1.       Chuyên cần: (10%)

Giảng viên điểm danh sinh viên vào mỗi buổi học (chính khoá và phụ đạo), ghi chú vào Danh sách và Sổ Đầu bài (có Lớp Trưởng ký xác nhận) để làm căn cứ cho điểm chuyên cần.

-  Sinh viên vắng 01 buổi học chính khoá (4 tiết) sẽ bị trừ 3% điểm chuyên cần.

-  Sinh viên đi trễ hoặc về sớm 01 lần được tính là vắng 02 tiết học.

Sinh viên vắng quá 30% số tiết học chính khoá (38 tiết) sẽ bị cấm thi.

 

2.      Quá trình: (20%)

Giảng viên đánh giá từng sinh viên thường xuyên suốt khoá học qua các hoạt

    động trong lớp hoặc bài tập về nhà, cho điểm quá trình dựa trên mức độ hoàn

    thành và sự tiến bộ qua các bài tập Nói trong lớp.

 

3.      Giữa kỳ: (20%)

-  Bài kiểm tra giữa kỳ (progress achievement test) được tổ chức vào giữa khoá học theo từng môn trong giờ chính khoá.

-  Nội dung Bài kiểm tra là kiến thức đã học, hình thức bài kiểm tra viết gồm các kỹ

   năng Nghe, Đọc, và Viết.

 

4.      Cuối kỳ: (50%)

Kỳ thi cuối kỳ được tổ chức vào cuối khoá học.

-  Bài thi gồm các phần thi viết (Listening, Reading, và Writing) và thi vấn đáp

   (Speaking) theo dạng thức bài thi B1.

-  Kết quả điểm thi được chuyển thành thang điểm 10 theo trình độ mục tiêu của mỗi nhóm trước khi tính tỷ lệ 50% và cộng vào điểm tổng kết.

 

Số lần xem trang: 12127
Điều chỉnh lần cuối:

Học vụ

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 (02-03-2021)

Chương trình đào tạo các khóa (29-12-2020)

Danh sách sinh viên K46 (khóa 2020 - 2025) (13-11-2020)

Danh sách học lại _ Thời khóa biểu Học kỳ 1/2020-2021 (22-09-2020)

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 (20-08-2020)

Lịch kiểm tra giữa kỳ học phần Vật lý 2 (04-11-2019)

Thủ khoa tốt nghiệp khóa 7 ngành Công nghệ Thực phẩm chương trình tiên tiến (22-07-2019)

Lễ tốt nghiệp và trao chứng nhận UC Davis năm 2019 (21-07-2019)

Phương pháp học ở đại học_cảm nhận của thủ khoa tốt nghiệp khóa 4 - Bùi Thị Bảo Châu (11-10-2018)

Danh sách sinh viên kiểm tra anh văn đầu vào lớp chương trình tiên tiến khóa 2018 (24-08-2018)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu không sáu bảy

Xem trả lời của bạn !