TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 2014 THEO ĐỀ ÁN 911 - GRIFFITH (AUSTRALIA)

Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK) - Đại học Quốc gia TP.HCM xin trân trọng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2014 theo Đề án 911 (Hình thức phối hợp với Trường Đại học Griffith – Australia) như sau:
 
1. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

- Giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn của các đại học, học viện có đào tạo đại học, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là trường).

- Người có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên tại các trường bao gồm:
    + Người mới tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ (trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển); 
    + Nghiên cứu viên đang làm việc tại các Viện nghiên cứu khoa học;
    + Những người có năng lực và chuyên môn giỏi đang làm việc tại các đơn vị ngoài nhà trường; 

- Không quá 45 tuổi tính theo năm đăng ký dự tuyển.
 

2. DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO: 12 ngành đào tạo, xem chi tiết ở file đính kèm bên dưới.
 

3. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

- Thời gian đào tạo dự kiến là 4 năm. 

- Hình thức đào tạo là tập trung, nghiên cứu sinh (NCS) dành toàn bộ thời gian học tập, nghiên cứu tại cơ sở đào tạo.

- NCS thực hiện đề tài dưới sự hướng dẫn của 01 giảng viên từ Trường Đại học Griffith chịu trách nhiệm cán bộ hướng dẫn chính, cán bộ hướng dẫn thứ 2 là giảng viên của Trường ĐHBK.

Trường Đại học Griffith chịu trách nhiệm cấp bằng.

 
4. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI, LỆ PHÍ DỰ THI
 
4.1. Hồ sơ dự tuyển
 
- Thời gian phát hành hồ sơ: 01/08/2014 → 30/9/2014 (đợt 2). Tải về ở file đính kèm bên dưới
 
- Lệ phí hồ sơ: 60.000đ (nộp khi mua hồ sơ) 
 
- Một (01) bộ hồ sơ bằng tiếng việt gồm:

     a) Phiếu đăng ký dự tuyển có xác nhận của trường cử đi dự tuyển (theo mẫu); 
     b) Công văn cử đi dự tuyển của trường nơi ứng viên công tác (đối với đối tượng quy định tại khoản 1.1 của Thông báo này) hoặc nơi ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp (đối với đối tượng quy định tại khoản 1.2 của Thông báo này). 
     c) Bản sao hợp lệ các hợp đồng làm việc, quyết định tuyển dụng và đồng ý cho chuyển công tác (nếu có); hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên của trường cử đi học; 
     d) Văn bản cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ giữa nghiên cứu sinh, bố, mẹ hoặc người bảo lãnh và trường cử nghiên cứu sinh đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 (theo mẫu).  
     đ) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ (nếu có) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với trường hợp đang chờ cấp bằng (bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp chính thức sau khi trúng tuyển); 
     e) Bản sao hợp lệ bảng điểm đại học, thạc sĩ; 
     g) Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn theo quy định; 
     h) Danh mục và bản sao công trình nghiên cứu khoa học (nếu có); 
      i) Giấy tờ khác nếu có (bằng khen, giấy tờ ưu tiên...);
      l) Văn bản đồng ý hướng dẫn của CBGD từ Trường ĐHBK.
 
- Tải hồ sơ về tại đây >>> hoặc tải file hồ sơ đính kèm bên dưới.
 
4.2. Nộp hồ sơ xét tuyển
 
- Thời gian nhận hồ sơ: từ 01/09/2014→ 30/09/2014 (đợt 2)
 
- Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ
 
- Lệ phí môn Anh văn: theo mức thu của trường ĐHKH Xã hội & Nhân văn (ĐHQG-HCM);

4.3. Thời gian xét tuyển: tháng 10/2014 (đợt 2);
 

5. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

5.1. Về văn bằng
-    Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển và bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên;
-    Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại giỏi trở lên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. Sinh viên tốt nghiệp chương trình tiên tiến, kỹ sư chất lượng cao, cử nhân tài năng có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên. 
-    Trường hợp tốt nghiệp đại học ở nước ngoài thì việc đánh giá loại tốt nghiệp, kết quả học tập theo quy định về đánh giá và thang điểm của cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc xét tương đương theo đánh giá xếp loại của Việt Nam;

5.2. Đăng ký ngành học phù hợp với ngành tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ. 

5.3. Được một trường ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp. 

5.4. Có công văn cử đi dự tuyển của trường nơi ứng viên công tác (đối với đối tượng quy định tại khoản 1.1) hoặc nơi ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp (đối với đối tượng quy định tại khoản 1.2 của Thông báo này). 

5.5. Ứng viên, bố/mẹ hoặc người bảo lãnh của ứng viên (đối với đối tượng quy định tại  khoản 1.2 của Thông báo này) có cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ với trường cử ứng viên dự tuyển theo quy định.

5.6.Về trình độ ngoại ngữ, ứng viên phải có một trong các chứng chỉ, văn bằng sau: 
       a. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ do một cơ sở quốc tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 2 năm tính đến khi dự tuyển. Cụ thể như sau:

Cấp độ (CEFR) IELTS TOEFL TOEIC Cambridge Exam BEC BULATS
 B2.1 5.5 500 ITP,  
173CBT,   61 iBT
600 CAE (45)
First  FCE (grade C)
PET (Pass with Distinction)
Busines Vantage 60

       b. Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong chương trình đào tạo là tiếng Anh; 

5.7. Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để học tập, cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của NCS theo quy định. 


6. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐHBK
 
6.1. Thời gian học tập tại Trường ĐHBK dự kiến là 2 năm đầu.

6.2. Sau khi trúng tuyển, NCS được Trường ĐHBK hỗ trợ để tìm cán bộ hướng dẫn từ Trường Đại học Griffith.

6.3. NCS tuân thủ quy định hiện hành về quản lý và đào tạo trình độ tiến sỹ của Trường ĐHBK.

6.4. Mục đích đào tạo:
       - Giúp NCS hoàn chỉnh và nâng cao kiến thức cơ bản, có hiểu biết sâu về kiến thức ngành/ chuyên ngành, có kiến thức rộng về các ngành liên quan, tự học các kiến thức lý luận về nền tảng, các kiến thức có tính ứng dụng của ngành/ chuyên ngành.
       - Giúp NCS rèn luyện khả năng nghiên cứu, khả năng độc lập xác định vấn đề và giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, khả năng thực hành cần thiết.
       - Giúp NCS rèn luyện phương pháp nghiên cứu, phương pháp viết các bài báo khoa học và phương pháp trình bày kết quả nghiên cứu của mình.

6.5. Các học phần NCS phải hoàn thành như sau:
 

 
NCS đã có bằng thạc sỹ NCS chưa có bằng thạc sỹ
(Ngành phù hợp)
Ngành phù hợp Ngành gần
Tốt nghiệp dưới 5 năm Tốt nghiệp trên 5 năm Tốt nghiệp dưới 5 năm Tốt nghiệp trên 5 năm
Học phần bổ sung, chuyển đổi 0  6TC 9TC   9+6TC  Theo CTĐT thạc sĩ tương ứng
Học phần trình độ tiến sĩ  10TC 10TC   10TC 10TC   10TC
Chuyên đề tiến sĩ 2×3TC   2×3TC 2×3TC   2×3TC  2×3TC
Tiểu luận tổng quan  1×3TC 1×3TC  1×3TC   1×3TC  1×3TC


6.6. Tham khảo trang webhttp://www.pgs.hcmut.edu.vnđể biết thêm chi tiết về các quy định hiện hành của Trường ĐHBK.


7. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GRIFFITH


7.1. Thời gian học tập tại Trường Đại học Griffith dự kiến là 2 năm.

7.2. NCS phải đạt trình độ Tiếng Anh theo yêu cầu của Trường Đại học Griffith (cụ thể IELTS 6,5 với các điểm thành phần không dưới 6,0 hoặc trình độ Tiếng Anh tương đương).

7.3. Trong trường hợp NCS chưa đạt yêu cầu về trình độ Tiếng Anh, NCS có thể tham gia khóa Tiếng Anh do Trường Đại học Griffith tổ chức (kéo dài từ 10 đến 20 tuần tùy theo trình độ Tiếng Anh hiện có của NCS). Trường Đại học Griffith hỗ trợ học phí 10 tuần học Tiếng Anh chương trình này.

7.2. NCS tuân thủ quy định hiện hành về quản lý và đào tạo trình độ tiến sỹ của Trường Đại học Griffith.

7.3. Các phần nghiên cứu chính để thực hiện luận văn tiến sỹ sẽ được hoàn tất tại Trường Đại học Griffith.

7.4. Tham khảo http://www.griffith.edu.au để biết thêm chi tiết về các quy định hiện hành của Trường Đại học Griffith.


8. LƯU Ý

Các trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ cũng như chế độ tài chính của ứng viên tham gia Chương trình theo Thông tư số 25/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư Liên tịch số 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 19/9/2013 của liên Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT.


9. GỢI Ý TÌM GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU THUỘC ĐẠI HỌC GRIFFITH (ÚC)

- Trong quá trình hoàn tất hồ sơ tham gia Đề án 911 – Chương trình liên kết với ĐH Griffith (Úc) tại ĐHBK, các ứng viên được khuyến khích tìm hiểu về các giảng viên cũng như các hướng nghiên cứu của họ.

- Các ứng viên có thể chủ động liên lạc trực tiếp với các giảng viên để đề nghị hướng dẫn (các ứng viên có thể tìm sự hỗ trợ từ Phòng Đào tạo Sau đại học trong công việc này nếu cần).

- Các link giới thiệu về đội ngũ giảng viên cũng như các hướng đề tài tương ứng
http://www.griffith.edu.au/engineering-information-technology/griffith-school-engineering/staff
http://www.griffith.edu.au/engineering-information-technology/school-information-communication-technology/staff


Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc xem thông báo tại địa chỉ:
Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa
 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM
hoặc  Website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn

Số lần xem trang: 12541
Điều chỉnh lần cuối: 30-08-2014

Thông tin cập nhật

Cán bộ, giảng viên Khoa làm việc với Quỹ đầu tư ITI FUND (25-08-2022)

Thăm và làm việc với công ty CPV Việt Nam, tại CPV Food Bình Phước (19-08-2022)

Hội nghị chuyên đề quốc tế dành cho sinh viên 2022 (19-07-2022)

Hội thảo Nguyên liệu ngành Sữa 2022 (16-07-2022)

Hội thảo khoa học chuyên ngành Công nghệ Hóa học và Thực phẩm 2022 (05-05-2022)

Học bổng Thạc sỹ tại Ireland năm 2022 (11-04-2022)

Học bổng thạc sỹ tại Ý năm 2022 (09-04-2022)

Học bổng sau đại học của trường đại học Kasetsart (Thái Lan) năm 2022 (08-03-2022)

Chúc mừng thủ khoa khóa 9 chương trình tiên tiến (01-03-2022)

Nguyễn Thị Ngọc Hân - nữ sinh chương trình tiên tiến nhận 100% học bổng Erasmus + tham gia trao đổi học tập trong 5 tháng tại Hungary (18-02-2022)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy chín tám chín

Xem trả lời của bạn !