Danh sách sinh viên tham gia học kỳ dự bị năm 2011 - LỚP DH11TP

TT

Họ, đệm

Tên

Giới tính

Ngày sinh

1.                   

Nguyễn Xuân Hoài

Ân

Nam

2/1/1993

2.                   

Phạm Trần Hồng

Anh

Nữ

3/8/1993

3.                   

Vũ Quỳnh

Anh

Nữ

11/3/1993

4.                   

Nguyễn Mạnh

Cường

Nam

21/7/1993

5.                   

Nguyễn Thị Thu

Nữ

6/4/1993

6.                   

Nguyễn Thị

Huệ

Nữ

6/2/1993

7.                   

Đặng Thị Kim

Liên

Nữ

1/2/1993

8.                   

Phan Thanh

Sơn

Nam

1/10/1993

9.                   

Tô Lâm

Phụng

Nữ

12/9/1993

10.               

Mai Thị

Phương

Nữ

24/4/1993

11.               

Vũ Kiến

Thông

Nam

20/10/1993

12.               

Nguyễn Mạnh Ngọc

Bảo

Nam

20/8/1993

13.               

Nguyễn Thị Ngọc

Diễm

Nữ

5/2/1992

14.               

Ngô Phương

Đức

Nam

13/10/1993

15.               

Võ Thị Hồng

Dung

Nữ

7/5/1993

16.               

Nguyễn Thị

Huyền

Nữ

15/2/1993

17.               

Phan Thị Thanh

Huyền

Nữ

26/4/1993

18.               

Tô Hoàng

Kim

Nữ

2/11/1993

19.               

Chung Ngọc

Mỹ

Nữ

2/10/1993

20.               

Cao Hoàng Trang

Nhã

Nữ

17/12/1993

21.               

Quách Tấn

Phát

Nam

29/12/1992

22.               

Lương Đức

Phúc

Nam

1/6/1992

23.               

Phùng Tô Kim

Phương

Nữ

10/7/1993

24.               

Phan Lại Minh

Tâm

Nam

15/12/1993

25.               

Lê Ngọc

Thẩm

Nữ

16/10/1993

26.               

Lê Quyết

Thắng

Nam

22/9/1991

27.               

Nguyễn Thị Hoài

Thu

Nữ

20/10/1993

28.               

Nguyễn Thụy Đăng

Thư

Nữ

5/11/1991

29.               

Phạm Thanh

Thủy

Nữ

26/3/1992

30.               

Dương Kiều

Trâm

Nữ

4/11/1993

31.               

Nguyễn Thị Xuân

Yên

Nữ

28/8/1993

Các sinh viên có tên trong danh sách sẽ bắt đầu tham gia học kỳ dự bị vào lúc 7g30 ngày 10/10/2011 tại phòng 116 (lầu 1), Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Nông Lâm TPHCM.

Nhằm chuẩn bị tốt khóa học, các sinh viên cần liên hệ nhà sách của Trung tâm Ngoại ngữ để mua các giáo trình sau:

1. English Unlimited Elementary A2

2. Developing Tactics for Listening

xem thời khóa biểu tại đây. Đề nghị sinh viên đi học đúng giờ; nếu đến lớp trễ sẽ vào lớp lúc nghỉ giải lao.

Các sinh viên không có tên trong danh sách sẽ được bố trí vào lớp thích hợp trong thời gian tới. Vui lòng liên hệ với bạn Chung Ngọc Mỹ (ĐT: 01215472581) để đăng ký địa chỉ email trường và nhận sổ tay sinh viên. Trong thời gian chờ xếp lớp mới, các em có thể tham gia học theo lịch trên.

Mọi chi tiết liên hệ văn phòng chương trình tiên tiến ngành Công nghệ thực phẩm ĐT 37245515 hoặc 0918.749.468

Số lần xem trang: 12194
Điều chỉnh lần cuối: 07-10-2011

Học vụ

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (Thi trực tuyến - Đợt 2) (08-01-2022)

Thông báo nộp học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 (06-01-2022)

Quy chế quản lý sinh viên thực tập, trao đổi học tập ở nước ngoài (06-01-2022)

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 (02-03-2021)

Chương trình đào tạo các khóa (29-12-2020)

Danh sách sinh viên K46 (khóa 2020 - 2025) (13-11-2020)

Danh sách học lại _ Thời khóa biểu Học kỳ 1/2020-2021 (22-09-2020)

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 (20-08-2020)

Lịch kiểm tra giữa kỳ học phần Vật lý 2 (04-11-2019)

Thủ khoa tốt nghiệp khóa 7 ngành Công nghệ Thực phẩm chương trình tiên tiến (22-07-2019)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn sáu sáu chín hai

Xem trả lời của bạn !