Ban cán sự lớp các khóa 2008, 2009 và 2010 lập danh sách các sinh viên đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn năm học 2011-2012 theo mẫu sau:

MAU DANG KY BAO HIEM TAI NAN

MAU BAO HIEM  Y TE

cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2011

Đối với bảo hiểm tai nạn: Thời gian đăng ký: từ nay đến ngày 5/10/2011, nộp danh sách và tiền cho Cô Hòa (phòng công tác sinh viên).

Đối với bảo hiểm y tế: thời gian đăng ký vào ngày 10 - 11/10/2011, nộp danh sách và tiền cho Cô Hoa (trạm y tế trường)

Quá thời hạn nêu trên sẽ không được giải quyết, đề nghị ban cán sự các lớp thực hiện đúng thời gian nêu trên.

Mọi thắc mắc liên hệ: 0918.749.468

Số lần xem trang: 12191
Điều chỉnh lần cuối: 02-10-2011

Học vụ

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (Thi trực tuyến - Đợt 2) (08-01-2022)

Thông báo nộp học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 (06-01-2022)

Quy chế quản lý sinh viên thực tập, trao đổi học tập ở nước ngoài (06-01-2022)

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 (02-03-2021)

Chương trình đào tạo các khóa (29-12-2020)

Danh sách sinh viên K46 (khóa 2020 - 2025) (13-11-2020)

Danh sách học lại _ Thời khóa biểu Học kỳ 1/2020-2021 (22-09-2020)

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 (20-08-2020)

Lịch kiểm tra giữa kỳ học phần Vật lý 2 (04-11-2019)

Thủ khoa tốt nghiệp khóa 7 ngành Công nghệ Thực phẩm chương trình tiên tiến (22-07-2019)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba không chín chín

Xem trả lời của bạn !