Vào ngày 12.10.2010, tại phòng C200B các em đã tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào, kết quả như sau:

1. Phạm Thị Nguyên Đang - Đạt

2. Trần Đại Hòa Minh - Đạt

3. Phan Thị Đoan Trang - Đạt

4. Đậu Văn Long - Không đạt

5. Nguyễn Thị Hoa - Không đạt

6. Trần Huỳnh Thành - Không đạt

7. Nguyễn Hằng Ni - Không kiểm tra

Các em chưa đạt trình độ tiếng Anh đầu vào ngành Công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến) liên hệ trực tiếp với Cô Phước Thủy vào ngày thứ tư (20.10.2010) tại phòng 100A nhà Cẩm Tú. Mọi trường hợp liên hệ sau thời gian trên sẽ không giải quyết vào lớp.

Số lần xem trang: 12150
Điều chỉnh lần cuối: 29-06-2011

Học vụ

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 (02-03-2021)

Chương trình đào tạo các khóa (29-12-2020)

Danh sách sinh viên K46 (khóa 2020 - 2025) (13-11-2020)

Danh sách học lại _ Thời khóa biểu Học kỳ 1/2020-2021 (22-09-2020)

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 (20-08-2020)

Lịch kiểm tra giữa kỳ học phần Vật lý 2 (04-11-2019)

Thủ khoa tốt nghiệp khóa 7 ngành Công nghệ Thực phẩm chương trình tiên tiến (22-07-2019)

Lễ tốt nghiệp và trao chứng nhận UC Davis năm 2019 (21-07-2019)

Phương pháp học ở đại học_cảm nhận của thủ khoa tốt nghiệp khóa 4 - Bùi Thị Bảo Châu (11-10-2018)

Danh sách sinh viên kiểm tra anh văn đầu vào lớp chương trình tiên tiến khóa 2018 (24-08-2018)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không không không tám

Xem trả lời của bạn !