Đợt kiểm tra tiếng Anh đầu vào chương trình tiên tiến ngành công nghệ thực phẩm cho sinh viên NV3 tiến hành vào chiều thứ Ba 12/10 lúc 13g30 tại Khoa CNTP, Phòng 200C, Khu Cẩm Tú. Trong khi chưa kiểm tra, các thí sinh vẫn có thể học dự thính với lớp DH10TP theo lịch học đã được thông báo trên website bắt đầu từ ngày 4/10.

Danh sách thí sinh chưa kiểm tra ngoại ngữ:

1. Phan Thị Đoan Trang

2. Trần Đại Hòa Minh

3. Trần Thị Khuyên

4. Phạm Thị Nguyên Đang

Số lần xem trang: 12231
Điều chỉnh lần cuối: 27-06-2011

Hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh (03-12-2010)

HẠN NỘP BỔ SUNG HỌC PHÍ LỚP DH10TP (07-10-2010)

HẠN NỘP BỔ SUNG HỌC PHÍ LỚP DH10TP (07-10-2010)

KIỂM TRA TIẾNG ANH NGÀY 12/10 (06-10-2010)

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH NGÀY 5/10 (05-10-2010)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP DH10TP (04-10-2010)

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (30-09-2010)

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH NGÀY 28/9 VÀ LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (28-09-2010)

SINH HOẠT HÀNG TUẦN CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH (24-09-2010)

TỔ CHỨC HỌP MẶT VỚI TÂN SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHÓA 2010 (22-09-2010)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn bốn một sáu

Xem trả lời của bạn !