PRE – ACADEMIC ENGLISH PROGRAM

Effective from October 4, 2010

CLASS: FOOD TECHNOLOGY

ROOM: 216

 

DAY

TIME

LECTURE

MONDAY

7h30 – 8h15

Mr Lâm - RGD

8h30 – 9h15

9h30 – 10h15

Mr Mays - Speaking 

10h30 – 11h15

 

 

 

TUESDAY

7h30 – 8h15

Mr Nguyên - IELTS Preparation

8h30 – 9h15

9h30 – 10h15

Ms Kim Quyên - Listening

10h30 – 11h15

 

 

 

WEDNESDAY

7h30 – 8h15

Ms Loan - WRT

8h30 – 9h15

9h30 – 10h15

Ms Hoa - Listening

10h30 – 11h15

 

 

 

THURSDAY

7h30 – 8h15

Mr Mays - Speaking

8h30 – 9h15

9h30 – 10h15

Mr Tuyên - IELTS Preparation

10h30 – 11h15

 

 

 

FRIDAY

7h30 – 8h15

Mr Tuyến - IELTS Preparation

8h30 – 9h15

9h30 – 10h15

Mr Chính - GRM 

10h30 – 11h15

 

Số lần xem trang: 12240
Điều chỉnh lần cuối: 27-06-2011

Hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh (03-12-2010)

HẠN NỘP BỔ SUNG HỌC PHÍ LỚP DH10TP (07-10-2010)

HẠN NỘP BỔ SUNG HỌC PHÍ LỚP DH10TP (07-10-2010)

KIỂM TRA TIẾNG ANH NGÀY 12/10 SINH VIÊN NV3 (06-10-2010)

KIỂM TRA TIẾNG ANH NGÀY 12/10 (06-10-2010)

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH NGÀY 5/10 (05-10-2010)

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (30-09-2010)

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH NGÀY 28/9 VÀ LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (28-09-2010)

SINH HOẠT HÀNG TUẦN CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH (24-09-2010)

TỔ CHỨC HỌP MẶT VỚI TÂN SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHÓA 2010 (22-09-2010)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không không hai một

Xem trả lời của bạn !