Theo các thông báo trước, lớp tiếng Anh chương trình tiên tiến ngành Công Nghệ Thực Phẩm sẽ bắt đầu vào sáng thứ Hai 4/10/2010, lúc 7.30 tại Trung Tâm Ngoại Ngữ trường ĐH Nông Lâm, Thủ Đức. Tất cả sinh viên đã đạt kiểm tra sơ tuyển ngoại ngữ NV1, NV2 và NV3 đều tham dự. Sinh viên NV3, sẽ bổ sung hồ sơ sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển của nhà trường.

 

 

Trân trọng thông báo

 

TM. Ban quản lý

 

Số lần xem trang: 12230
Điều chỉnh lần cuối: 27-06-2011

Hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh (03-12-2010)

HẠN NỘP BỔ SUNG HỌC PHÍ LỚP DH10TP (07-10-2010)

HẠN NỘP BỔ SUNG HỌC PHÍ LỚP DH10TP (07-10-2010)

KIỂM TRA TIẾNG ANH NGÀY 12/10 SINH VIÊN NV3 (06-10-2010)

KIỂM TRA TIẾNG ANH NGÀY 12/10 (06-10-2010)

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH NGÀY 5/10 (05-10-2010)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP DH10TP (04-10-2010)

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH NGÀY 28/9 VÀ LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (28-09-2010)

SINH HOẠT HÀNG TUẦN CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH (24-09-2010)

TỔ CHỨC HỌP MẶT VỚI TÂN SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHÓA 2010 (22-09-2010)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn hai bảy chín

Xem trả lời của bạn !