GVCN/cố vấn học tập: TS. NGUYỄN MINH XUÂN HỒNG

TT MSSV Họ và tên
1 14125724 Lưu Hoàng An
2 14124004 Nguyễn Vũ  An
3 14125007 Nguyễn Hoàng Tú  Anh
4 14125011 Võ Lan Anh
5 14125726 Tạ Thị Trâm Anh 
6 14125049 Lê Thị Phương Dung
7 14162014 Trần Lê Anh Dũng
8 14125729 Vũ Thị Thùy Dương
9 14111030 Bùi Thanh Thảo  Duyên
10 14125094 Võ Thùy Như Hạ
11 14125731 Trần Thị Khánh Hằng
12 14125110 Nguyễn Thu Hiền
13 14155068 Phạm Hoàng Huân
14 14116346 Lương Đăng Huy
15 14125137 Đồng Thị  Huyền
16 14125734 Trần Thị Mỹ Kim
17 13125229 Nguyễn Hoàng Lạc
18 14125167 Nguyễn Trần Thảo Lam
19 14111262 Nguyễn Thùy Khánh Linh
20 14125196 Phạm Thị Thùy Linh
21 14125229 Nguyễn Hoàng Tiểu My
22 14125230 Nguyễn Thị Ngọc My
23 14125740 Chu Tố Ngân
24 14125742 Nguyễn Thị Kim Ngân
25 14145078 Nguyễn Thị Tuyết Ngân
26 14125254 Trà Thị Kim Ngân
27 14125264 Lê Nguyễn Hoàng Bửu Ngọc
28 14125271 Cao Thị Thúy Nguyên 
29 14125294 Nguyễn Thị Cẩm Nhung
30 14125744 Nguyễn Thị Kim  Oanh
31 14125745 Trương Nguyễn Diễm Phúc
32 14123169 Tôn Nữ Nhật Phương
33 14125334 Vũ Thị Nguyệt  Quế
34 14125336 Lê Anh Quyên
35 14114265 Nguyễn Phước Sang
36 14130304 Hoàng Sơn
37 14125749 Trịnh Thanh Tân
38 14125751 Nguyễn Thị Phương Thảo
39 14125432 Nguyễn Hữu Tiến
40 14125753 Nguyễn Chí Toàn
41 14125441 Nguyễn Đức  Toàn
42 14131195 Đặng Thị Bảo Trân 
43 14125464 Đỗ Thị Diễm Trinh
44 14125756 Lưu Thị Tố Trinh
45 14125757 Nguyễn Thùy Thảo Trinh
46 14125470 Tôn Thị Diễm Trinh
47 14126278 Võ Lê Bảo  Trúc
48 14125483 Huỳnh Thanh Tuấn
49 14125503 Nguyễn Thị Thu  Uyên
50 14125758 Nguyễn Thị Hoàng  Uyên 
51 14132263 Châu Ngọc Nguyên Vũ 

 

 

Số lần xem trang: 12271
Điều chỉnh lần cuối: 30-09-2015

danh sách các lớp

Danh sách sinh viên khóa 14 (2021-2016) (06-01-2022)

Khóa 10 (2017 - 2022)_DH17TP (21-10-2017)

Khóa 9 (2016 - 2021), lớp DH16TP (08-02-2017)

Danh sách khóa 8 (2015-2020) (05-10-2015)

KHÓA 5 (2012-2017) (30-09-2015)

KHÓA 6 (2013 - 2018) (25-06-2014)

KHÓA 4 (2011 - 2016) (28-09-2012)

KHÓA 3 (2010 - 2015) (07-08-2011)

KHÓA 2 (2009 - 2014) (07-08-2011)

KHÓA 1 (2008 - 2013) (07-08-2011)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy không chín bốn

Xem trả lời của bạn !