GVCN/Cố vấn học tập: TS. LÊ TRUNG THIÊN 

 

TT MSSV Họ  Tên Lớp 
1 13125802 Hoàng Thị  Anh DH13TPA
2 13125803 Lê Thị Huỳnh Anh DH13TPA
3 13125811 Trần Ngọc  Bích DH13TPA
4 13125041 Nguyễn Trần Bảo Châu DH13TPA
5 13125813 Hồ Ngọc Bảo Châu DH13TPA
6 13125044 Vũ Đắc Chiêu DH13TPA
7 13125817 Phạm Công Danh DH13TPA
8 13125945 Nguyễn Tấn Danh DH13TPA
9 13125818 Phan Hoài Diễm DH13TPA
10 13125820 Trần Phương Dung DH13TPA
11 13125821 Đinh Ngọc Mỹ Duyên DH13TPA
12 13125105 Huỳnh Thị Kiều Giang DH13TPA
13 13125826 Nguyễn Thị Hương Giang DH13TPA
14 13125129 Lê Thị Hảo DH13TPA
15 13125832 Trương Phan Thu Hiền DH13TPA
16 13125166 Trương Đăng  Hòa DH13TPA
17 13125839 Đoàn Thị Xuân  Hòa DH13TPA
18 13125844 Ngô Cẩm Huỳnh DH13TPA
19 13125849 Trần Tiểu  Lam DH13TPA
20 13125850 Trần Hoàng Lan DH13TPA
21 13125934 Nguyễn Thùy Linh DH13TPA
22 13125362 Tiên Ngọc Quỳnh Như DH13TPA
23 13125862 Bùi Thị Ý Như DH13TPA
24 13125863 Nguyễn Tấn Phát DH13TPA
25 13117110 Tô Đăng Nguyên Phúc DH13TPA
26 13125874 Lê Ngô Quỳnh DH13TPA
27 13125421 Trần Quang Sang DH13TPA
28 13125514 Hà Thị Anh Thư DH13TPA
29 13125516 Huỳnh Nguyễn Anh  Thư DH13TPA
30 13125887 Hồ Thị Thanh  Thủy DH13TPA
31 13125928 Nguyễn Thị Thủy Tiên DH13TPA
32 13125774 Hồ Thị Huyền  Trang DH13TPA
33 13125903 Nguyễn Tấn  Triều DH13TPA
34 13137468 Phạm Tuấn DH13TPA
35 13125606 Nguyễn Thanh Anh Tuấn DH13TPA
36 13132417 Phạm Minh Tuấn DH13TPA
37 13116782 Lương Hoàng DH13TPA
38 13125915 Đặng Như Ý DH13TPA
39 13125801 Hà Thị Kim Anh DH13TPB
40 13125804 Mai Thị Kim Anh DH13TPB
41 13125930 Nguyễn Hoàng Anh DH13TPB
42 13125019 Vũ Nhật  Anh DH13TPB
43 13125023 Lê Duy Hồng Ân DH13TPB
44 13125812 Trương Giai Bửu DH13TPB
45 13125917 Cấn Vũ Hoàng Cầm DH13TPB
46 13125931 Nguyễn Hoàng Bảo  Châu DH13TPB
47 13125815 Hà Phú Cường DH13TPB
48 13125055 Lý Tuấn Cường DH13TPB
49 13125131 Nguyễn Như Hảo DH13TPB
50 13125829 Kiều Thị Minh Hằng DH13TPB
51 13125830 Trần Huyền  Hân DH13TPB
52 13125836 Lê Hoàng Hiệp DH13TPB
53 13125179 Nguyễn Đức  Huy DH13TPB
54 13125846 Trương Nam Kha DH13TPB
55 13125847 Lê Anh Khoa DH13TPB
56 13125854 Bùi Hồng  Ngọc DH13TPB
57 13125935 Hà Hồng Nguyên DH13TPB
58 13125343 Trần Hà Hoàng Nhi DH13TPB
59 13125349 Đặng Thị Hồng Nhung DH13TPB
60 13125936 Lê Hồng Phú DH13TPB
61 13125396 Phan Nguyễn Ngọc Phương DH13TPB
62 13125400 Trần Lê Kim Phương DH13TPB
63 13125870 Cao Thị  Phượng DH13TPB
64 13125877 Nguyễn Thế Tài DH13TPB
65 13125937 Mai Thị Hồng Tâm DH13TPB
66 13125880 Thi Thanh Tâm DH13TPB
67 13125883 Châu Nhật Thanh DH13TPB
68 13125938 Nguyễn Tất Thiện DH13TPB
69 13125892 Nguyễn Anh Thư DH13TPB
70 13117156 Phạm Võ Thủy Tiên DH13TPB
71 13125902 Phạm Đức Quỳnh Trân  DH13TPB
72 13125943 Đặng Trần Hoàng Trinh DH13TPB
73 13125630 Châu Hoàng Phương Uyên DH13TPB
74 13125939 Ngô Vũ Vương DH13TPB

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 12162
Điều chỉnh lần cuối: 30-09-2015

danh sách các lớp

Khóa 10 (2017 - 2022)_DH17TP (21-10-2017)

Khóa 9 (2016 - 2021), lớp DH16TP (08-02-2017)

Danh sách khóa 8 (2015-2020) (05-10-2015)

KHÓA 5 (2012-2017) (30-09-2015)

Khóa 7 (2014-2019) (30-09-2015)

KHÓA 4 (2011 - 2016) (28-09-2012)

KHÓA 3 (2010 - 2015) (07-08-2011)

KHÓA 2 (2009 - 2014) (07-08-2011)

KHÓA 1 (2008 - 2013) (07-08-2011)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín năm chín sáu

Xem trả lời của bạn !