Nong lam University  
Food Science and Technology  
Advanced Program  
             

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH11TP

GVCN: TS. VŨ THỊ LÂM AN 

 
TT MSSV HỌ TÊN  
     
1 11156001 Nguyễn Xuân Hoài Ân      
2 11125200 Nguyễn Phan Hoàng  Ân      
3 11148037 Phạm Trần Hồng  Anh      
4 10148010 Vũ Quỳnh Anh      
5 11125194 Nguyễn Mạnh Ngọc Bảo      
6 11156004 Bùi Thị Bảo Châu      
7 11160025 Nguyễn Mạnh Cường      
8 11125192 Nguyễn Thị Ngọc Diễm      
9 11125226 Ngô Phương Đức      
10 11148099 Nguyễn Thị Thu       
11 11148009 Nguyễn Thị Huệ      
12 11125224 Nguyễn Thị Huyền      
13 11125206 Tô Hoàng Kim      
14 11148133 Đặng Thị Kim Liên      
15 11125257 Chung Ngọc Mỹ      
16 11125210 Cao Hoàng Trang Nhã      
17 11119009 Quách Tấn Phát       
18 11148186 Tô Lâm Phụng      
19 11149323 Phan Thanh Sơn      
20 11125217 Phan Lại Minh Tâm      
21 11125213 Lê Ngọc Thẩm      
22 11148217 Vũ Kiến Thông      
23 11125235 Nguyễn Thị Hoài Thu      
24 11125223 Nguyễn Thụy Đăng Thư      
25 11125211 Phạm Thanh Thủy      
26 11125258 Nguyễn Thị Hoàng Uyên      
27 11125218 Nguyễn Thị Xuân Yên      

 Tổng cộng: 27 sinh viên

Số lần xem trang: 12161
Điều chỉnh lần cuối: 26-09-2014

danh sách các lớp

Khóa 10 (2017 - 2022)_DH17TP (21-10-2017)

Khóa 9 (2016 - 2021), lớp DH16TP (08-02-2017)

Danh sách khóa 8 (2015-2020) (05-10-2015)

KHÓA 5 (2012-2017) (30-09-2015)

Khóa 7 (2014-2019) (30-09-2015)

KHÓA 6 (2013 - 2018) (25-06-2014)

KHÓA 3 (2010 - 2015) (07-08-2011)

KHÓA 2 (2009 - 2014) (07-08-2011)

KHÓA 1 (2008 - 2013) (07-08-2011)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không hai chín một

Xem trả lời của bạn !