Từ ngày 10/10 đến 10/12/2011, Bộ GD&ĐT nhận hồ sơ dự thi ý tưởng sáng tạo về "Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" đối với các trường ĐH, CĐ trong cả nước. Sinh viên dự thi với tư cách cá nhân hoặc nhóm nhưng không quá năm người cho mỗi công trình.

Cuộc thi nhằm tạo cơ hội để sinh viên phát huy khả năng tư duy sáng tạo, đề xuất những ý tưởng giải pháp nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Điểm quan trọng được khuyến khích là tính thực tiễn của ý tưởng, giải pháp dựa trên cơ sở thực nghiệm khoa học và tính khả thi.

Bạn xem chi tiết thông tin tại website: www.epe.edu.vn

Số lần xem trang: 12214
Điều chỉnh lần cuối:

Thời khóa biểu

MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIA SƯ ÁO XANH NĂM 2013 (03-07-2013)

TRIỂN LÃM SÁCH CỦA NHÀ XUẤT BẢN PEARSON (08-10-2011)

TÌM ỨNG VIÊN CHO CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TẠI MỸ VỚI CHỦ ĐỀ "MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU NĂM 2012" (08-10-2011)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai sáu bốn một năm

Xem trả lời của bạn !