TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM  
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM  
         

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH10TP

GVCN: TS. NGUYỄN MINH XUÂN HỒNG

TT MSSV HỌ TÊN  
1 10125212 Nguyễn Hoàng  Chương  
2 10125235 Phạm Thị Nguyên Đang  
3 10154060 Hoàng Thiện  Danh  học nước ngoài 
4 10148032 Nguyễn Thị Phương  Dung  
5 10112055 Nguyễn Duy  Hoàng  
6 10169052 Nguyễn Thị Mỹ  Hương  
7 10111020 Tô Thành Huy  
8 10125246 Trần Hồng Phương  Khanh  
9 10125227 Lâm Văn  Khánh  chuyển sang lớp tiếng Việt
10 10125211 Lê Thị Phượng  Linh  
11 10125091 Tô Thị Hồng  Linh  
12 10148129 Trần Thùy  Linh  
13 10125213 Đậu Văn Long  chuyển sang lớp tiếng Việt
14 10169032 Trần Đại Hòa Minh  
15 10148156 Võ Ngọc  Ngà  
16 10125236 Nguyễn Hằng Ni  
17 10114053 Phạm Nguyễn Thanh  Phong  
18 10119016 Võ Yến  Phụng  
19 10148190 Liêu Kim  Phương  
20 10119012 Nguyễn Thảo  Quỳnh  
21 10170016 Võ Nguyên Sinh  chuyển sang lớp tiếng Việt
22 10113131 Cao Thanh  Tâm  chuyển sang lớp tiếng Việt
23 10142144 Lê Thị Phương  Thành  
24 10125223 Trần Huỳnh Thành  
25 10125242 Bùi Nguyễn Trọng Thiện  
26 10148265 Huỳnh Nguyễn Thảo  Trang  
27 10139245 Ngô Thị Minh  Trang  
28 10148267 Nguyễn Lê Minh  Trang  
29 10125245 Phan Thị Đoan Trang  
30 10116155 Phạm Thanh  Tùng  

 Tổng cộng: 25 sinh viên

 

Số lần xem trang: 12158
Điều chỉnh lần cuối: 26-09-2014

danh sách các lớp

Khóa 10 (2017 - 2022)_DH17TP (21-10-2017)

Khóa 9 (2016 - 2021), lớp DH16TP (08-02-2017)

Danh sách khóa 8 (2015-2020) (05-10-2015)

KHÓA 5 (2012-2017) (30-09-2015)

Khóa 7 (2014-2019) (30-09-2015)

KHÓA 6 (2013 - 2018) (25-06-2014)

KHÓA 4 (2011 - 2016) (28-09-2012)

KHÓA 2 (2009 - 2014) (07-08-2011)

KHÓA 1 (2008 - 2013) (07-08-2011)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy sáu chín tám chín

Xem trả lời của bạn !