Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM

        Khoa Công nghệ thực phẩm

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH09TP

 

GVCN: TRƯƠNG THANH LONG

 

TT

MSSV

Họ

Tên

1.     

09139004

Nguyễn Hoài

Anh

2.     

09125251

Trần Thụy Vân

Anh

3.     

09125014

Đoàn Thị Ngọc

Bích

4.     

09125252

Nguyễn Ngọc

Đức

5.     

09125042

Tưởng Thị Hồng

Hạnh

6.     

09135110

Trương Thị Phương

Khanh

7.     

09127070

Lưu Mai Đăng

Khoa

8.     

09122083

Nguyễn Thiên

9.     

09139102

Nguyễn Đức

Mỹ

10. 

09112101

Nguyễn Trần Ngọc

Ngân

11. 

09156047

Lữ Thị Hạnh

Nhân

12. 

09143024

Trần Trung

Nhân

13. 

09156049

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

14. 

09119021

Trần Minh

Phát

15. 

09139141

Nguyễn Thị Như

Quỳnh

16. 

09125154

Mai Thị Thu

Thanh

17. 

09148155

Nguyễn Thị Hồng

Thiện

18. 

09112160

Phương Cạnh

Thoại

19. 

09125256

Nguyễn Trương Phương

Thủy

20. 

09125257

Lê Mai

Thy

21. 

09125258

Đỗ Thị Thu

Trang

22. 

07148155

Phạm Thị Quỳnh

Trang

23. 

09125193

Nguyễn Phương

Trúc

24. 

09156101

Nguyễn Vũ Hoài

Trung

25. 

09125259

Đỗ Mai Cẩm

26. 

09125260

Lê Thanh

Tùng

27. 

09125210

Trần

Vinh

28. 

09112229

Trương Thảo

Vy

Số lần xem trang: 12232
Điều chỉnh lần cuối: 22-07-2013

danh sách các lớp

Danh sách sinh viên khóa 14 (2021-2016) (06-01-2022)

Khóa 10 (2017 - 2022)_DH17TP (21-10-2017)

Khóa 9 (2016 - 2021), lớp DH16TP (08-02-2017)

Danh sách khóa 8 (2015-2020) (05-10-2015)

KHÓA 5 (2012-2017) (30-09-2015)

Khóa 7 (2014-2019) (30-09-2015)

KHÓA 6 (2013 - 2018) (25-06-2014)

KHÓA 4 (2011 - 2016) (28-09-2012)

KHÓA 3 (2010 - 2015) (07-08-2011)

KHÓA 1 (2008 - 2013) (07-08-2011)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba chín bảy ba

Xem trả lời của bạn !