Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM

        Khoa Công nghệ thực phẩm

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH08TP

 

GVCN: LƯƠNG HỒNG QUANG

 

TT

MSSV

Họ

Tên

1.     

08160004

Trương Lại Thùy

An

2.     

08118002

Đinh Trung

Châu

3.     

08125022

Huỳnh Nguyễn Hiếu

Dân - đi học nước ngoài

4.     

08125246

Bùi Tiến

Đạt

5.     

08125248

Lê Chí

Hòa

6.     

08125249

Nguyễn Phương

Hoàng

7.     

08125250

Bùi Lê Trúc

Huỳnh

8.     

08125251

Houàng A

Lầm

9.     

08125118

Cao Thị Quỳnh

Mai

10. 

08142098

Trương Thanh

Mai

11. 

08156052

Trịnh Ngọc Thảo

Ngân

12. 

08125253

Lưu Bùi Bảo

Ngọc

13. 

08125256

Võ Hiền

Nhân

14. 

08125257

Nguyễn Thị Thục

Oanh

15. 

08134033

Nguyễn Duy

Phú

16. 

08119016

Lê Vũ Hồng

Phúc

17. 

08125259

Nguyễn Nhật

Sơn

18. 

08145082

Nguyễn Thanh

Thảo

19. 

08125260

Phạm Quyết

Thắng

20. 

08112350

Trương Tấn Trung

Thiện

21. 

08146197

Nguyễn Hồ Nhật

Thuận

22. 

08125261

Lê Thị Mỹ

Tiên

23. 

08148183

Nguyễn Quốc

Toàn

24. 

08125262

Nguyễn Thị Ngọc

Trâm

25. 

08125263

Hồ Thanh

Trúc

26. 

08125264

Nguyễn Thành

Trung

27. 

08125266

Nguyễn Văn

Xa

 

Tổng cộng: 26 sinh viên 

Số lần xem trang: 12169
Điều chỉnh lần cuối: 11-07-2014

danh sách các lớp

Khóa 10 (2017 - 2022)_DH17TP (21-10-2017)

Khóa 9 (2016 - 2021), lớp DH16TP (08-02-2017)

Danh sách khóa 8 (2015-2020) (05-10-2015)

KHÓA 5 (2012-2017) (30-09-2015)

Khóa 7 (2014-2019) (30-09-2015)

KHÓA 6 (2013 - 2018) (25-06-2014)

KHÓA 4 (2011 - 2016) (28-09-2012)

KHÓA 3 (2010 - 2015) (07-08-2011)

KHÓA 2 (2009 - 2014) (07-08-2011)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai sáu tám hai

Xem trả lời của bạn !