Congrats to Tran Thi Khanh Hang, class DH14TP - Advanced program, won an excellent prize in SV-ECOM 2017 contest.

https://vov.vn/khoi-nghiep/sinh-vien-kiem-tien-ty-cung-chuong-trinh-khoi-nghiep-svecom-2017-726156.vov

 

Page count: 8606
Last modify: 24-02-2018

Thông tin cập nhật

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín bốn hai sáu

Xem trả lời của bạn !