List of Vietnamese lecturers of Advanced Program in Food Science and Technology

 

No.

Name

Position

1.       

Assoc. Prof. Dr. Phan Tai Huan

Lecturer

2.       

Postgraduate student, MSc. Luong Hong Quang

Lecturer

3.       

Dr. Nguyen Minh Xuan Hong

Lecturer

4.       

MSc. Phan Thi Kim Khanh

Lecturer

5.       

Postgraduate student, MSc. Huynh Tien Dat

Lecturer

6.       

Dr. Huynh Hoa Anh Dao

Lecturer

7.       

Dr. Truong Thuc Tuyen

Lecturer

8.       

Dr. Ho Thi Thuy Van

Lecturer

9.       

Dr. Vu Thi Lam An

Lecturer

10.  

Dr. Kha Chan Tuyen

Lecturer

11.  

MSc. Nguyen Anh Trinh

Lecturer

12.  

Dr. Le Trung Thien

Lecturer

13.  

Dr. Duong Thi Ngoc Diep

Lecturer

14.  

Postgraduate student, MSc. Phan Thị Lan Khanh

Lecturer

15.  

MSc. Nguyen Trung Hau

Lecturer

16.  

Postgraduate student, MSc. Nguyen Huu Cuong

Lecturer

17.  

Dr. Phan Thi Giac Tam

Lecturer

18.  

MSc. Lam Thanh Hien

Lecturer

19.  

MSc. Pham Tuan Anh

Lecturer

20.  

Dr. Vo Thi Hong

Lecturer

21.  

Postgraduate student, MSc. Nguyen Van Tron

Lecturer

22.  

MSc. Bui Minh Tam

Lecturer

23.  

Dr. Doan Thi Phuong Thuy

Lecturer

24.  

Dr. Pham Thi Bich Van

Lecturer

25.  

Dr. Nguyen Thi Thanh Thuy

Lecturer

26.  

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Minh Duc

Lecturer

27.  

Dr. Nguyen Van Hieu

Lecturer

28.  

Dr. Nguyen Ngoc Thuy

Lecturer

29.  

MSc. Dinh Thanh Tung

Lecturer

30.  

Postgraduate student, MSc. Nguyen Thi Thu Suong

Lecturer

31.  

Postgraduate student, MSc. Nguyen Tran Phuoc

Lecturer

32.  

MSc. Le Huu Trung

Lecturer

33.  

MSc. Nguyen Minh Hien

Lecturer

34.  

MSc. Duong Thi Tuyet Ha

Lecturer

35.  

Dr. Phan The Dong

Lecturer

36.  

Dr. Nguyen Le Hung

Lecturer

37.  

Prof. Phan Thanh Son Nam

Visiting Lecturer

38.  

Dr. Nguyen Van Phong

Visiting Lecturer

39.  

Dr. Nguyen Thanh Son

Visiting Lecturer

40.  

MSc. Vo Manh Hung

Visiting Lecturer

41.  

Dr. Pham Thi Hoang Anh

Visiting Lecturer

42.  

Dr. Le Quang Hau

Visiting Lecturer

Page count: 8710
Last modify:

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám bảy ba một

Xem trả lời của bạn !