Đoàn giáo viên - sinh viên (3 giáo viên và 23 sinh viên) chương trình đào tạo Tiên Tiến ngành Công Nghệ Thực Phẩm vừa có chuyến tham quan, giao lưu, học tập tại Thái Lan từ 27/7 - 1/8/2010.

Trang liên kết