CỔNG THÔNG TIN KHOA HỌC

 

Ü

GIỚI THIỆU
   
Ü

ĐỀ XUẤT MỘT NGUỒN (WEBSITE) CHO CỔNG THÔNG TIN

   
Ü

CÔNG CỤ TÌM KIẾM & CỔNG THÔNG TIN HỌC THUẬT PHỔ BIẾN

   
 

GOOGLE SCHOLAR

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

OPEN J-GATE

HIGHWIRE PRESS Free Online Full-text Articles

INFOMINE Scholarly Internet Resource Collections

BUBL LINK Catalogue of the Internet Resources

   
Ü NGUỒN WEB KHOA HỌC THEO CHỦ ĐỀ
   
ü

Tổng quát - Đa ngành

 
   
 ü

Nông nghiệp – Lâm nghiệp - Thực phẩm

 
   
 ü Sinh - Hóa - Môi trường...
 
 
 § OARE
    § PROQUEST
 § HINARI
 § NCBI
   
 ü Công nghệ Thông tin - Công nghệ Thông tin Địa lý - Cơ khí...
 
 
 
   
ü Quản lý - Kinh tế...
 
 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Ü

GIỚI THIỆU
   
 

Cổng thông tin khoa học của Thư viện ĐH Nông Lâm Tp. HCM cung cấp cho người sử dụng các liên kết đến các cơ sở dữ liệu, tạp chí khoa học trực tuyến, công cụ tìm kiếm, trang web, và các cổng chủ đề chuyên ngành / học thuật.

Cổng thông tin này ưu tiên lựa chọn và cung cấp những nguồn có nội dung miễn phí. Do đó, người truy cập có thể đọc trực tuyến hoặc tải về nhiều tài liệu toàn văn (full-text) thuộc nhiều lĩnh vực.

Thư viện ưu tiên lựa chọn các nguồn thông tin có liên quan đến những chuyên ngành mà Nhà Trường giảng dạy. 

 

Ü

ĐỀ XUẤT MỘT NGUỒN (WEBSITE) CHO CỔNG THÔNG TIN

   
 

Cổng thông tin này được phát triển bởi sự tương tác giữa người dùng và bộ phận Dịch vụ Thông tin của Thư viện. Thư viện hoan nghênh các ý kiến đóng góp của cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và sinh viên của Trường để Cổng thông tin ngày càng hoàn thiện hơn và phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập, nghiên cứu của chính người sử dụng.

Để đóng góp ý kiến hoặc đề xuất một trang web cho Thư viện, vui lòng liên lạc qua địa chỉ email: lib@hcmuaf.edu.vn

 
Ü

CÔNG CỤ TÌM KIẾM & CỔNG THÔNG TIN HỌC THUẬT PHỔ BIẾN

   
   
 
Google Scholar là một công cụ chuyên tìm kiếm tài liệu học thuật / nghiên cứu, bao gồm các bài báo khoa học, bài tóm tắt khoa học, bài nghiên cứu sơ bộ, bài được giới đồng nghiệp hiệu đính, bài tóm tắt, báo cáo kỹ thuật, luận án, sách v.v… thuộc nhiều lĩnh vực. Google Scholar tìm kiếm thông tin từ những nguồn web mở (open web) lẫn web thương mại (hidden web). Người dùng có thể tìm được nhiều tài liệu toàn văn miễn phí bằng công cụ này. Xem hướng dẫn sử dụng Google Scholar tại website Thư viện
   
   
 
Là một cổng truy cập vào các tạp chí khoa học mở (miễn phí) thuộc đa lĩnh vực, được phát triển bởi các thư viện của Đại học Lund, Thụy Điển. DOAJ tập hợp được hơn 3.600 tạp chí thuộc nhiều lĩnh vực và ngôn ngữ. Các tạp chí được DOAJ tập hợp có nội dung đáng tin cậy vì tổ chức này có quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Đây là trang web khá thân thiện, người dùng có thể tìm tên báo bằng cách duyệt qua danh mục chủ đề hoặc tìm theo từ khoá
   
   
 
Tương tự như DOAJ, Open J-Gate là một cổng vào các tạp chí khoa học mở, được phát triển bởi công ty Informatics, Ấn Độ. Open J-Gate cung cấp links của gần 4.500 tạp chí khoa học và công nghệ, trong đó có gần 2.500 tạp chí khoa học được hiệu chỉnh bởi giới đồng nghiệp (peer-reviwed journals). Người dùng có thể tìm kiếm tạp chí bằng từ khóa, bằng cách duyệt nhan đề hay duyệt theo từng chủ đề
   
  Free Online Full-text Articles
 
Là một phân nhánh của các Thư viện Đại học Stanford, cung cấp danh mục các tạp chí khoa học cho phép truy cập nội dung toàn văn miễn phí hoặc một phần miễn phí. Bộ sưu tập của Highwire Press có gần 2 triệu bài báo toàn văn miễn phí của hơn 140 nhà xuất bản khoa học
   
 
 
Tập hợp các website khoa học / chuyên ngành, bao gồm các cơ sở dữ liệu, tạp chí điện tử, sách điện tử, mục lục trực tuyến của các thư viện v.v… thuộc nhiều lĩnh vực. Infomine được phát triển bởi Thư viện Đại học California, Hoa Kỳ. Hiện tại, có trên 26.000 nguồn được chính các nhân viên của Infomine sưu tầm và trên 75.000 nguồn được xây dựng bởi các Robot tìm kiếm. Ưu điểm của Infomine là người dùng có thể giới hạn các tiêu chí tìm kiếm khác nhau như: tìm các nguồn miễn phí hoặc có thu phí, các nguồn được sưu tầm bởi người phát triển hoặc bởi Robot tìm kiếm
   
  Catalogue of the Internet Resources
 
Tương tự như Infomine, BUBL cũng là một cổng thông tin khoa học đa lĩnh vực, được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Thư viện số, Đại học Strathclyde, Vương Quốc Anh. Là một cổng thông tin đáng tin cậy, từng nguồn tài nguyên của BUBL đều được giới thiệu và đánh giá một cách cẩn thận. Trang này rất tiện sử dụng cho những ai quen với sự phân loại tài liệu trong thư viện vì các nguồn tài nguyên được tổ chức theo khung phân loại Dewey. Ngoài ra, người dùng còn có thể tìm kiếm theo danh mục chủ đề, thể loại tài liệu, từ khóa v.v…
 

 

Ü NGUỒN WEB KHOA HỌC THEO CHỦ ĐỀ
   
 ü  Tổng quát - Đa ngành
   
 
 
CSDL Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến là một dịch vụ cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam và nâng cao hiểu biết của thế giới về nền học thuật của Việt Nam. Hiện có 23 tạp chí đang được xuất bản trên VJOL, trong đó các tạp chí sinh viên Trường ĐHNL thường quan tâm là: Tạp chí Công nghệ Sinh học, Tạp chí Hóa học, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Quản lý Kinh tế, Advances in Natural Science, ASEAN Journal on Science and Technology for Development, Religious Studies Review, Vietnam Economic Management Review, Vietnam Journal of Mechanics…
   
  Thư viện Số về Sở hữu Công nghiệp
 
Cơ quan chủ quản: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Bạn có thể tìm kiếm các thông tin về các đơn yêu cầu bảo hộ đã công bố và các đối tượng sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ của sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu
   
 
 
PLOS là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập với mong muốn đưa các công trình nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Công nghệ Sinh học và Y học lên mạng Internet để người dùng có thể sử dụng miễn phí. PLOS xuất bản 7 tạp chí mở: PloS Biology, PloS Medicine, Plos Computational Biology, PloS Genetics, PloS Pathogens, Plos ONE, PloS Neglected Tropical Diseases
   
 
 
Bộ sưu tập các bài báo / bài viết nghiên cứu thuộc lĩnh vực vật lý, toán học, khoa học máy tính, sinh học, thống kê... được Thư viện ĐH Cornell phát triển. Người sử dụng có thể truy cập và tải miễn phí các bài báo dạng Pdf hoặc dạng khác
   
 
 
Học liệu mở của Viện Công nghệ Massachusetts tập hợp các tài liệu giảng dạy như bài giảng, bài thi, file video... của hầu hết các chuyên đề đào tạo tại trường. Người sử dụng có thể tìm và download miễn phí các nội dung này mà không cần phải đăng ký thành viên.
   
   Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA
 
Bộ sưu tập các báo cáo khoa học mới nhất, bài bình luận, tài liệu hội thảo... của Viện Khoa học Quốc gia Hoa kỳ (National Academy of Sciences). Phạm vi nội dung của PNAS bao gồm: sinh học, vật lý, khoa học xã hội. Người xem có thể xem được nhiều nội dung miễn phí trên trang này
   
 ü Nông nghiệp – Lâm nghiệp - Thực phẩm
   
   Cơ sở dữ liệu
   
  Access to Global Online Research in Agriculture
 
Là chương trình được điều phối bởi Tổ chức Lương Nông Thế giới (FAO), cho phép người dùng ở các trường đại học và cơ quan nghiên cứu ở các nước đang phát triển truy cập miễn phí (hoặc với chi phí thấp) gần 1.300 tạp chí khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lương thực, và môi trường. AGORA tập hợp được tạp chí của nhiều nhà xuất bản và cộng đồng khoa học nổi tiếng. Người dùng tại Đại học Nông Lâm có thể liên hệ với Thư viện để được cấp tài khoản truy cập
   
  AGRIS
 
Là cơ sở dữ liệu thư mục quốc tế về khoa học nông nghiệp và công nghệ được FAO xây dựng từ năm 1974 nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi thông tin về mọi lĩnh vực của nông nghiệp trên toàn thế giới. Ưu điểm của AGRIS là tập hợp được nguồn thông tin thư mục của nhiều tài liệu xám (tài liệu không công bố / không xuất bản rộng rãi) của nhiều quốc gia về lĩnh vực nông nghiệp. AGRIS có hợp tác với Google Scholar để người dùng có thể tìm được toàn văn của một số tài liệu nhất định
   
  AGRICOLA
 
Là mục lục trực tuyến của Thư viện Nông nghiệp Quốc gia Hoa Kỳ (NAL). Mục lục này cung cấp trích dẫn đến nguồn tài liệu thuộc lĩnh vực nông nghiệp có tại NAL và nhiều nguồn công cộng khác. Mặc dù không nhằm mục đích cung cấp tài liệu toàn văn, AGRICOLA cung cấp liên kết đến hàng ngàn tài liệu toàn văn trên mạng. Ngoài ra, người dùng còn có thể truy cập vào các Trung tâm thông tin chuyên đề của NAL để sử dụng các thông tin thiết yếu và toàn diện về các chuyên đề như lương thực & dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, chất lượng nguồn nước…
   
 
 
Đây là kho tài liệu số toàn văn, tập hợp các tài liệu và xuất bản phẩm của FAO. Người dùng có thể duyệt đề mục tài liệu theo chủ đề (Browse) hay sử dụng công cụ tìm kiếm nâng cao (Advanced Search) để tìm tài liệu theo 03 dạng khác nhau: xuất bản phẩm, tài liệu hội nghị, và bài báo
   
   Tạp chí khoa học mở (truy cập miễn phí)
   
 

 § Nông nghiệp (chung)

 
   
International Commission of Agricultural Engineering, Germany
 
Estonian Agricultural University, Estonia
 
Science publications, US
 
American-Eurasian Network for Scientific Information (AENSI), Pakistan
 
Institute of Agricultural Medicine in Lublin, Poland
  
University of Gembloux, Belgium
 
Ashoka Trust for Research in Ecology and Environment, Bangalore, India
       
Polish agricultural schools of higher education, Poland
 
Institute of Agrophysics, Poland
 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Japan
 
Crop Science Society of Japan, Japan
 
Agriculture Department, Lahore, Pakistan
 
Ankara University, Turkey
 
Asian Network for Scientific Information, Pakistan
 
Croatia
 
Rural Development Institute, Brandon University, Canada
 
International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, India
 
Kerala Agricultural University, Thrissur, Kerala, India
 
Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research, Germany
 
Madras Agricultural Students Union, India
 
Bentham open, US
 
INSInet Publications, Pakistan
 
IDOSI Publications, Pakistan

 Về đầu trang

 

 § Chăn nuôi - Thú y

 
 
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno, Czech Republic
 
BioMed Central, UK
 
Science publications, US
 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina
 
Brazilian College of Animal Reproduction, Brazil
 
Polish Academy of Sciences, Poland
 
Universidade Federal do Paraná, Brazil
 
(Truy cập trong mạng ĐHNL)
 
Unipress Padova, Italy
 
BioMed Central, UK
 
Japanese Association for Laboratory Animal Science, Japan
 
Asian Network for Scientific Information, Pakistan
 
Internet Scientific Publications, LLC, US
 
Israel Veterinary Medical Association, Israel
 
Scientific Association of Animal Production, Italia
 
Medwell Online, Pakistan
 
Veterinary Solutions, US
 
Japanese Society of Equine Science, Japan
 
Japan Poultry Science Association, Japan
 
Japanese Society of Animal Reproduction, Japan
 
Japanese Society of Veterinary Science, Japan
 
Korean Society of Veterinary Science, Korea
 
Bentham open, US
 
University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan
 
INSInet Publications, Pakistan
 
South African Society for Animal Science, South African
 
Scientific and Technical Research Council of Turkey, Turkey
 
Kashvet Society, Kashmir, India
 
Veterinary Research Institute, Czech Republic
 

 Về đầu trang

 

 § Thủy sản

 
 
Akademii Rolniczej w Szczecinie, Poland
 
Universidade do Vale do Itajaí, Brazil
 
Fishery bulletin
Governmental Fisheries Science Publications, US
 
   
Northwest Atlantic Fishery Organization, Canada
 
Superintendent of Documents
 
WorldFish Center, Malaysia
 
Bentham open, US
 
The South African Institute for Aquatic Biodiversity, South Africa
 
Central Fisheries Research Institute, Trabzon, Turkey and Japan International Cooperation Agency, Turkey
 

 

 § Lâm nghiệp

 
 
Colegio de Postgraduados, Mexico
 
Institute of Agricultural Medicine in Lublin, Poland
 
FORREX Forest Research Extension Society, Canada
 
Forestry Faculty of Zagreb University, Croatia
 
Italian Society of Silviculture and Forest Ecology – SISEF, Italy
 
Italian Society of Silviculture and Forest Ecology – SISEF, Italy
 
Forest Research Institute Malaysia
 
National Wildlife Federation
 
Bentham open, US
 
Academic Journals
 
Scientific and Technical Research Council of Turkey
 
Centre for Urban Restoration Ecology
 

Về đầu trang

 

 § Công nghệ Thực phẩm & Dinh dưỡng

 
 
Academic Journals
 
Academic Journals
 
Anthropology of Food, France
 
Institute of Food Technologists
 
Universidade de Vigo, Spain
 
Co-Action Publishing, Sweden
 
Putman Media
 
The Research Committee on Food and Agriculture (RC40), New Zealand
 
BioMed Central, US
 
 
BioMed Central, UK
 
Bentham Science Publishers Ltd
 
Internet Scientific Publications, LLC, US 
   
 ü Sinh - Hóa - Môi trường
   
   Cơ sở dữ liệu
   
  Online Access to Research in the Environment
 
OARE được điều phối bởi Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc (UNEP), đại học Yale và các nhà xuất bản lĩnh vực khoa học và công nghệ. Cơ sở dữ liệu này cho phép các nước đang phát triển tiếp cận vốn tài liệu lớn nhất về lĩnh vực nghiên cứu khoa học môi trường (hơn 1.300 tạp chí khoa học). Người dùng tại Đại học Nông Lâm có thể liên hệ với Thư viện để được cấp tài khoản truy cập
   
  Access to Research Initiative
 
Là chương trình của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cung cấp quyền truy cập miễn phí (hoặc với chi phí thấp) hơn 6000  tạp chí khoa học thuộc các lĩnh vực như: khoa học cơ bản, sinh hóa, công nghệ sinh học,  y tế, y sinh, môi trường, dinh dưỡng... cho người dùng ở các trường đại học và cơ quan nghiên cứu ở các nước đang phát triển. Người dùng tại Đại học Nông Lâm có thể liên hệ với Thư viện để được cấp tài khoản truy cập
   
 
 
Là cổng vào nhiều cơ sở dữ liệu miễn phí chuyên về lĩnh vực Công nghệ Sinh học của Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia (NCBI), Hoa Kỳ. Trên trang này, Người dùng có thể tìm kiếm thông tin / bài báo khoa học của thuộc nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau hay của một cơ sở dữ liệu nhất định. Các cơ sở dữ liệu tiêu biểu: PubMed, PubMed Central, PubChem, Genome, Protein, Nucleotide…
   
 
 
Là một cơ sở dữ liệu quan trọng của NCBI, cung cấp miễn phí toàn văn của hơn 1.500.000 bài báo của hơn 450 tạp chí thuộc lĩnh vực Y Sinh và Khoa học Sự sống. Người dùng được truy cập toàn bộ nội dung mà không phải đăng ký hay phải trả phí
   
   Tạp chí khoa học mở (truy cập miễn phí)
   
 

 § Công nghệ Sinh học

 
 
Science Publications, US
 
BioMed Central, UK
 
University of Gembloux, Belgium
 
Asian Network for Scientific Information, Pakistan
 
BioMed Central, UK
 
BioMed Central, UK
 
Asian Bioethics Association (ABA), Japan
 
University of Zagreb, Croatia
 
Ivyspring International Publisher, Australia
 
Nobel Publishing, Turkey
 
Hindawi Publishing Corporation, US
 
BioMed Central, UK
 
Bentham open, US
 
Bentham open, US
 
Society for Biomaterials and Artificial Organs – India

 

 § Công nghệ Hóa

 
 
Brazilian Society of Chemical engineering
 
 
Croatian Association of Chemical Engineers
 
European Polymer Federation, France
 
World Academy of Science, Engineering and Technology, Turkey
 
 
Electrochemical Science Group, Serbia
 
Society of Chemical Engineers, Japan
 
Bentham open, US

 

 § Công nghệ Môi trường

 
 
Science Publications, US
 
International Digital Organization for Scientific Information Publications
 
Szent István University
 
Copernicus Publications, Germany
 
Ashoka Trust for Research in Ecology and Environment, Bangalore, India
 
 
University of Idaho, US
 
Geotechnical Engineers
 
Environmental Health Perspectives
The National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), US
 
Center for Environmental and Energy Research and Studies
 
Kamla-Raj Enterprises, Delhi, India
 
Japan Society on Water Environment, Japan
 
International Association for Landscape Ecology, Chapter Germany
 
Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research, Germany
 
Copernicus Publications, Germany
 
Bentham open, US
 
Bentham open, US
 
Nature Conservation and Health Care Council, Nepal
 
Scientific and Technical Research Council of Turkey
 
Water Alternatives Association, France
 
Water Research Commission, South Africa
 
   
 ü Công nghệ Thông tin - Công nghệ Thông tin Địa lý - Cơ khí...
   
   Công cụ tìm kiếm
   
 
 
Công cụ tìm kiếm tài liệu nghiên cứu chuyên về lĩnh vực Khoa học Máy tính, được phát triển bởi Trường Công nghệ và Khoa học Thông tin, thuộc Đại học Pennylvania, Hoa Kỳ. Đặc trưng của trang này là tìm kiếm và sắp xếp tài liệu dựa vào thông tin trích dẫn của các tài liệu đó. Người tìm có thể sắp xếp kết quả tìm dựa trên các tiêu chí như: được trích dẫn nhiều nhất đến ít nhất, năm xuất bản, đúng nhất với từ khóa tìm kiếm. Nhiều tài liệu cho phép download toàn văn
   
   Tạp chí khoa học mở (truy cập miễn phí)
   

 

 § Công nghệ Thông tin

 
   
Hindawi Publishing Corporation, US
 
Association for Computing Machinery New Zealand
 
Australasian Association for Information Systems and Australian Computer Society, Australia
 
National Advisory Committee on Computing Qualifications, New Zealand
 
Japan Society for Software Science and Technology
 
Software Technology Support Center, Odgen, Utah, US
 
International Council for Science, France
 
Academic Conferences Limited, UK
 
City University of Hong Kong
 
CEPADUES, France
 
New England Complex Systems Institute, US
 
World Academy of Science, Engineering and Technology, Turkey
 
Technomathematics Research Foundation, India
 
International Journal of Computer Science and Network Security, Korea
 
Universität Kassel, Austria
 
Department of Informatics, University of Oldenburg, Germany
 
Mid Sweden University, Sweden
 
Hindawi Publishing Corporation, US
 
European Commission Joint Research Centre, Italy
 
Science Publications, US
 
Hindawi Publishing Corporation, US
 
Academy Publisher, Finland
 
Academy Publisher, Finland
 
Australian Computer Society
 
Academy Publisher, Finland
 
Delft University, Netherlands
 
London Mathematical Society, UK
 
Technical University of Braunschweig, UK
 
Bentham open, US
 
University of Chicago, US
 

 

 § Công nghệ Thông tin Địa lý

 
 
European Geosciences Union
 
Monash University, Australia
 
European Association of Remote Sensing Laboratories, France
 
IAENG - International Association of Engineers, Hong Kong
 
World Academy of Science, Engineering and Technology, Turkey
 
Hindawi Publishing Corporation, US
 
Bentham open, US
 

 

 § Cơ khí - Điện - Tự động hóa

 
 
Hindawi Publishing Corporation, US
 
Hindawi Publishing Corporation, US
 
Science Publications, US
 
Rutgers University , US
 
World Academy of Science, Engineering and Technology, Turkey
 
World Academy of Science, Engineering and Technology, Turkey
 
World Academy of Science, Engineering and Technology, Turkey
 
Kassel University Press, Germany
 
Hindawi Publishing Corporation, US
 
Hindawi Publishing Corporation, US
 
Japan Society of Mechanical Engineers
 
Miskolc University Press, Hungary
 
Hindawi Publishing Corporation, US
 
ESRGroups, France
 
Japan Society of Mechanical Engineers
 
Hindawi Publishing Corporation
 
Bentham open, US
 
Bentham open, US
 
Bentham open, US
 
Bentham open, US
 
Bentham open, US
 
ü Quản lý - Kinh tế...
   
   Tạp chí khoa học mở (truy cập miễn phí)
   
 
 § Quản trị - Quản trị Kinh doanh
 
 
Richards College of Business, University of West Georgia, US
 
Business Intelligence Service
 
Prof. Olaf Resch, Berlin School of Economics, Germany
 
Denbridge Press, US
 
Business and Organization Ethics Network (BON), Finland
 
Academic Conferences International Limited
 
Association for Financial Counseling and Planning Education, US
 
Publishing Center of IJBM, Australia
 
International Journal of Business Science and Applied Management, UK
 
Electronic Business Management Society, Taiwan
 
Institute of Behavioral and Applied Management, US
 
Society for Judgment and Decision Making, US
 
WGTL Wissenschaftliche Gesellschaft fuer technische Logistik, Germany
 
D M S P Research Center, France
 
University of Michigan
 
Bentham open, US
 
Curtin University of Technology, Singapore
 

 

 § Kinh tế - Thương mại

 
 
Academy of Marketing Science, US
 
Economics Bulletin, US
 
California State University, US
 
University of South Australia
 
American Academy of Advertising, US
 
ARRAY Development, US
 
Bentham open, US
 
Society for Economic Theory, US
 

 

 § Tài chính - Kế toán

 
 
New York State Society of Certified Public Accountants
 
Denbridge Press, US
 
Association for Financial Counseling and Planning Education, US
 
International Monetary Fund, US
 
European Journals, Inc., Austria
 
American Institute of Certified Public Accountants
 
ARRAY Development, US
 
Journal of Research for Consumers
 
 

 

 § Bất động sản

 
 
Asian Real Estate Society
 
American Real Estate Society
 

Số lần xem trang : :11907
Nhập ngày : 15-08-2008
Điều chỉnh lần cuối :29-12-2010

Tài liệu giấy

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn ba chín bảy năm

Xem trả lời của bạn !