Kế hoạch kiểm tra giữa khóa cụ thể như sau:

Loại đề

Lớp

Kỹ năng

Ngày thi

Giữa kỳ

FT-A2/1

Listening (Ms. Thái Hằng), Reading (Ms. Cúc Huyền), Writing (Ms. Hạnh)

12/10/2015

12/10/2015

16/10/2015

Giữa kỳ

FT-A2/2

Listening (Ms. Cúc Huyền),

Reading (Mr. Lâm),

Writing (Mr. Phong)

12/10/2015

12/10/2015

16/10/2015

Giữa kỳ

FT-B1

Listening (Ms. Hồng Liên),

Reading (Mr. Chính),

Writing (Ms. Vang)

14/10/2015

15/10/2015

12/10/2015


​Bài kiểm tra được tổ chức theo từng môn trong giờ chính khoá.
Tất cả sinh viên đều phải tham dự kỳ thi kiểm tra và có mặt tại lớp đúng giờ. Sau khi kiểm tra, các lớp tiếp tục học theo Thời Khoá Biểu.
 

I.                   TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KHOÁ HỌC

 

1.      Chuyên cần:                10%

2.      Quá trình:                    20%

3.      Giữa kỳ:                      20%

4.      Cuối kỳ:                      50%

 

Sinh viên cần đạt điểm tổng kết học kỳ tối thiểu là 50% để được đánh giá là “Đạt” và hoàn tất học phần.  Sinh viên bị cấm thi cuối kỳ được xem là “Không Đạt”.

 

II.                PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN CỤ THỂ

 

1.       Chuyên cần: (10%)

Giảng viên điểm danh sinh viên vào mỗi buổi học (chính khoá và phụ đạo), ghi chú vào Danh sách và Sổ Đầu bài (có Lớp Trưởng ký xác nhận) để làm căn cứ cho điểm chuyên cần.

-  Sinh viên vắng 01 buổi học chính khoá (4 tiết) sẽ bị trừ 3% điểm chuyên cần.

-  Sinh viên đi trễ hoặc về sớm 01 lần được tính là vắng 02 tiết học.

Sinh viên vắng quá 30% số tiết học chính khoá (38 tiết) sẽ bị cấm thi.

 

2.      Quá trình: (20%)

Giảng viên đánh giá từng sinh viên thường xuyên suốt khoá học qua các hoạt

    động trong lớp hoặc bài tập về nhà, cho điểm quá trình dựa trên mức độ hoàn

    thành và sự tiến bộ qua các bài tập Nói trong lớp.

 

3.      Giữa kỳ: (20%)

-  Bài kiểm tra giữa kỳ (progress achievement test) được tổ chức vào giữa khoá học theo từng môn trong giờ chính khoá.

-  Nội dung Bài kiểm tra là kiến thức đã học, hình thức bài kiểm tra viết gồm các kỹ

   năng Nghe, Đọc, và Viết.

 

4.      Cuối kỳ: (50%)

Kỳ thi cuối kỳ được tổ chức vào cuối khoá học.

-  Bài thi gồm các phần thi viết (Listening, Reading, và Writing) và thi vấn đáp

   (Speaking) theo dạng thức bài thi B1.

-  Kết quả điểm thi được chuyển thành thang điểm 10 theo trình độ mục tiêu của mỗi nhóm trước khi tính tỷ lệ 50% và cộng vào điểm tổng kết.

 

Số lần xem trang : :4091
Nhập ngày : 10-10-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Học vụ

Danh sách nợ học phí đến ngày 31/12/2017(04-01-2018)

Lịch thi học kỳ 1 (2017-2018)(22-12-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ hk2_1617(20-10-2017)

Chúc mừng thủ khoa khóa 5 CTTT (12-10-2017)

Thời khóa biểu các lớp CTTT hk1/17-18 (16-09-2017)

Danh sách sinh viên còn nợ học phí tính đến ngày 15/9/2017, đề nghị tạm dừng tiến độ học tập (16-09-2017)

Danh sách sinh viên kiểm tra anh văn đầu vào năm 2017(08-09-2017)

Thời khóa biểu các lớp CTTT hk1/17-18(08-09-2017)

Chào đón tân sinh viên khóa 10 CTTT, khóa 1 CLC năm 2017 (16-08-2017)

Lễ trao bằng tốt nghiệp khóa 5 chương trình tiên tiến năm 2017(31-07-2017)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2017 (tính đến tháng 7/2017) (17-06-2017)

Danh sách sinh viên còn nợ học phí học kỳ 2/16-17 tính đến ngày 05/6/2017(09-06-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học từ tháng 7/2017(05-05-2017)

Danh sách sinh viên nợ tính luôn hk2/16-17 (tính đến 21/2/2017)(24-02-2017)

Thời khóa biểu hk2/16-17(06-02-2017)

Danh sách sinh viên còn nợ học phí đến ngày 23/12/2016(24-12-2016)

Học bổng thạc sỹ của tập đoàn Ajinomoto Việt Nam năm 2018(21-12-2016)

Danh sách sinh viên nợ học phí, tính đến 30/11/2016 (10-12-2016)

Thời hạn nộp học phí hk1/16-17 đến 20/10/2016(10-10-2016)

Thời khóa biểu lớp DH16TP áp dụng từ 26/9/2016(23-09-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bảy chín ba ba