2016 SUMMER INTERNSHIP SCHOLARSHIP

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
THAMMASAT UNIVERSITY, THAILAND

 

GENERAL INFORMATION

Twelve scholarships for summer internship program at the Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Thailand

ELIGIBILITY:

1.  Current undergraduate, master, or Ph.D. students from partner universities. Lists of partner universities can be found at http://inter.tu.ac.th/index.php and www.sci.tu.ac.th

2.  Have at least 3.00 GPA for undergraduate students and 3.25 for graduate students (4.0 scale)

3.  Have IBT TOEFL of at least 64 or IELTS of at least 5.0 or TOEIC of at least 600 or equivalent

PROGRAM LENGTH: at least 1 month

FINANCIAL SUPPORT: 40,000 THB/person (~1,100 USD)

APPLICATION DEADLINE: 18 April 2016

DECISION NOTIFICATION: 6 May 2016

DOCUMENTS

1.  Filled application form

2.  A copy of transcript

3.  A copy of official English proficiency score, such as TOEFL or IELTS within two-year validity before the application deadline. If students come from universities where English is the language of instruction, the English proficiency test is not required.

HOW TO SUBMIT

1.  Mail  to Faculty of Science and Technology (Attn. Peerasak Paoprasert), Thammasat University, 99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12121 Thailand or

2.  The documents can be scanned and sent to peerasak@tu.ac.th

 

FOR MORE INFORMATION: Please contact Asst. Prof. Dr. Peerasak Paoprasert, email: peerasak@tu.ac.th

tải mẫu đơn

Số lần xem trang : :2006
Nhập ngày : 14-01-2016
Điều chỉnh lần cuối :

Học vụ

Danh sách nợ học phí đến ngày 31/12/2017(04-01-2018)

Lịch thi học kỳ 1 (2017-2018)(22-12-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ hk2_1617(20-10-2017)

Chúc mừng thủ khoa khóa 5 CTTT (12-10-2017)

Thời khóa biểu các lớp CTTT hk1/17-18 (16-09-2017)

Danh sách sinh viên còn nợ học phí tính đến ngày 15/9/2017, đề nghị tạm dừng tiến độ học tập (16-09-2017)

Danh sách sinh viên kiểm tra anh văn đầu vào năm 2017(08-09-2017)

Thời khóa biểu các lớp CTTT hk1/17-18(08-09-2017)

Chào đón tân sinh viên khóa 10 CTTT, khóa 1 CLC năm 2017 (16-08-2017)

Lễ trao bằng tốt nghiệp khóa 5 chương trình tiên tiến năm 2017(31-07-2017)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2017 (tính đến tháng 7/2017) (17-06-2017)

Danh sách sinh viên còn nợ học phí học kỳ 2/16-17 tính đến ngày 05/6/2017(09-06-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học từ tháng 7/2017(05-05-2017)

Danh sách sinh viên nợ tính luôn hk2/16-17 (tính đến 21/2/2017)(24-02-2017)

Thời khóa biểu hk2/16-17(06-02-2017)

Danh sách sinh viên còn nợ học phí đến ngày 23/12/2016(24-12-2016)

Học bổng thạc sỹ của tập đoàn Ajinomoto Việt Nam năm 2018(21-12-2016)

Danh sách sinh viên nợ học phí, tính đến 30/11/2016 (10-12-2016)

Thời hạn nộp học phí hk1/16-17 đến 20/10/2016(10-10-2016)

Thời khóa biểu lớp DH16TP áp dụng từ 26/9/2016(23-09-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín một tám ba không