Ban chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thực phẩm sẽ tổ chức chương trình giao lưu với Tân sinh viên khóa 2014.

vào lúc 7g30 ngày 21/9/2014 (chủ nhật) tại hội trường Phượng Vỹ P.100.

Rất mong các tân sinh viên khóa 2014 tham gia đông đủ.

Khoa Công nghệ Thực phẩm với 4 chuyên ngành: 

Trong đó 3 chuyên ngành tiếng Việt và 01 chuyên ngành tiếng anh:

- Ngành Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm

- Ngành Bảo quản chế biến nông sản và vi sinh thực phẩm

- Ngành Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm và dinh dưỡng người.

- Ngành Công nghệ Thực phẩm chương trình tiên tiến (học bằng tiếng Anh).

 

Số lần xem trang: 8546
Điều chỉnh lần cuối:

Seminar Phenolic compounds in Food (10-10-2016)

Seminar Phenolic compounds in Food (10-10-2016)

Workshop: Human-Centred Education (26-05-2016)

Workshop : Detection of Pathogens by RT-PCR (25-05-2016)

Tài liệu Hội nhập quốc tế sâu rộng và tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN (09-01-2016)

Hội thảo Chuyên đề Công nghệ Thực phẩm 2015 (22-12-2015)

Seminar: Processing, Nutrition and Health of Cold-Pressed Rice Bran Oil (11-11-2014)

Chương trình đối thoại với ban quản lý chương trình tiên tiến trường năm 2014 (25-09-2014)

Hội thảo giới thiệu chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2014 (22-08-2014)

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 2009 (Khóa 2) CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (25-06-2014)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám sáu chín ba

Xem trả lời của bạn !