TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 2014 THEO ĐỀ ÁN 911 - GRIFFITH (AUSTRALIA)

Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK) - Đại học Quốc gia TP.HCM xin trân trọng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2014 theo Đề án 911 (Hình thức phối hợp với Trường Đại học Griffith – Australia) như sau:
 
1. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

- Giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn của các đại học, học viện có đào tạo đại học, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là trường).

- Người có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên tại các trường bao gồm:
    + Người mới tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ (trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển); 
    + Nghiên cứu viên đang làm việc tại các Viện nghiên cứu khoa học;
    + Những người có năng lực và chuyên môn giỏi đang làm việc tại các đơn vị ngoài nhà trường; 

- Không quá 45 tuổi tính theo năm đăng ký dự tuyển.
 

2. DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO: 12 ngành đào tạo, xem chi tiết ở file đính kèm bên dưới.
 

3. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

- Thời gian đào tạo dự kiến là 4 năm. 

- Hình thức đào tạo là tập trung, nghiên cứu sinh (NCS) dành toàn bộ thời gian học tập, nghiên cứu tại cơ sở đào tạo.

- NCS thực hiện đề tài dưới sự hướng dẫn của 01 giảng viên từ Trường Đại học Griffith chịu trách nhiệm cán bộ hướng dẫn chính, cán bộ hướng dẫn thứ 2 là giảng viên của Trường ĐHBK.

Trường Đại học Griffith chịu trách nhiệm cấp bằng.

 
4. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI, LỆ PHÍ DỰ THI
 
4.1. Hồ sơ dự tuyển
 
- Thời gian phát hành hồ sơ: 01/08/2014 → 30/9/2014 (đợt 2). Tải về ở file đính kèm bên dưới
 
- Lệ phí hồ sơ: 60.000đ (nộp khi mua hồ sơ) 
 
- Một (01) bộ hồ sơ bằng tiếng việt gồm:

     a) Phiếu đăng ký dự tuyển có xác nhận của trường cử đi dự tuyển (theo mẫu); 
     b) Công văn cử đi dự tuyển của trường nơi ứng viên công tác (đối với đối tượng quy định tại khoản 1.1 của Thông báo này) hoặc nơi ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp (đối với đối tượng quy định tại khoản 1.2 của Thông báo này). 
     c) Bản sao hợp lệ các hợp đồng làm việc, quyết định tuyển dụng và đồng ý cho chuyển công tác (nếu có); hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên của trường cử đi học; 
     d) Văn bản cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ giữa nghiên cứu sinh, bố, mẹ hoặc người bảo lãnh và trường cử nghiên cứu sinh đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 (theo mẫu).  
     đ) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ (nếu có) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với trường hợp đang chờ cấp bằng (bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp chính thức sau khi trúng tuyển); 
     e) Bản sao hợp lệ bảng điểm đại học, thạc sĩ; 
     g) Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn theo quy định; 
     h) Danh mục và bản sao công trình nghiên cứu khoa học (nếu có); 
      i) Giấy tờ khác nếu có (bằng khen, giấy tờ ưu tiên...);
      l) Văn bản đồng ý hướng dẫn của CBGD từ Trường ĐHBK.
 
- Tải hồ sơ về tại đây >>> hoặc tải file hồ sơ đính kèm bên dưới.
 
4.2. Nộp hồ sơ xét tuyển
 
- Thời gian nhận hồ sơ: từ 01/09/2014→ 30/09/2014 (đợt 2)
 
- Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ
 
- Lệ phí môn Anh văn: theo mức thu của trường ĐHKH Xã hội & Nhân văn (ĐHQG-HCM);

4.3. Thời gian xét tuyển: tháng 10/2014 (đợt 2);
 

5. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

5.1. Về văn bằng
-    Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển và bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên;
-    Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại giỏi trở lên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. Sinh viên tốt nghiệp chương trình tiên tiến, kỹ sư chất lượng cao, cử nhân tài năng có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên. 
-    Trường hợp tốt nghiệp đại học ở nước ngoài thì việc đánh giá loại tốt nghiệp, kết quả học tập theo quy định về đánh giá và thang điểm của cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc xét tương đương theo đánh giá xếp loại của Việt Nam;

5.2. Đăng ký ngành học phù hợp với ngành tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ. 

5.3. Được một trường ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp. 

5.4. Có công văn cử đi dự tuyển của trường nơi ứng viên công tác (đối với đối tượng quy định tại khoản 1.1) hoặc nơi ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp (đối với đối tượng quy định tại khoản 1.2 của Thông báo này). 

5.5. Ứng viên, bố/mẹ hoặc người bảo lãnh của ứng viên (đối với đối tượng quy định tại  khoản 1.2 của Thông báo này) có cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ với trường cử ứng viên dự tuyển theo quy định.

5.6.Về trình độ ngoại ngữ, ứng viên phải có một trong các chứng chỉ, văn bằng sau: 
       a. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ do một cơ sở quốc tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 2 năm tính đến khi dự tuyển. Cụ thể như sau:

Cấp độ (CEFR) IELTS TOEFL TOEIC Cambridge Exam BEC BULATS
 B2.1 5.5 500 ITP,  
173CBT,   61 iBT
600 CAE (45)
First  FCE (grade C)
PET (Pass with Distinction)
Busines Vantage 60

       b. Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong chương trình đào tạo là tiếng Anh; 

5.7. Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để học tập, cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của NCS theo quy định. 


6. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐHBK
 
6.1. Thời gian học tập tại Trường ĐHBK dự kiến là 2 năm đầu.

6.2. Sau khi trúng tuyển, NCS được Trường ĐHBK hỗ trợ để tìm cán bộ hướng dẫn từ Trường Đại học Griffith.

6.3. NCS tuân thủ quy định hiện hành về quản lý và đào tạo trình độ tiến sỹ của Trường ĐHBK.

6.4. Mục đích đào tạo:
       - Giúp NCS hoàn chỉnh và nâng cao kiến thức cơ bản, có hiểu biết sâu về kiến thức ngành/ chuyên ngành, có kiến thức rộng về các ngành liên quan, tự học các kiến thức lý luận về nền tảng, các kiến thức có tính ứng dụng của ngành/ chuyên ngành.
       - Giúp NCS rèn luyện khả năng nghiên cứu, khả năng độc lập xác định vấn đề và giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, khả năng thực hành cần thiết.
       - Giúp NCS rèn luyện phương pháp nghiên cứu, phương pháp viết các bài báo khoa học và phương pháp trình bày kết quả nghiên cứu của mình.

6.5. Các học phần NCS phải hoàn thành như sau:
 

 
NCS đã có bằng thạc sỹ NCS chưa có bằng thạc sỹ
(Ngành phù hợp)
Ngành phù hợp Ngành gần
Tốt nghiệp dưới 5 năm Tốt nghiệp trên 5 năm Tốt nghiệp dưới 5 năm Tốt nghiệp trên 5 năm
Học phần bổ sung, chuyển đổi 0  6TC 9TC   9+6TC  Theo CTĐT thạc sĩ tương ứng
Học phần trình độ tiến sĩ  10TC 10TC   10TC 10TC   10TC
Chuyên đề tiến sĩ 2×3TC   2×3TC 2×3TC   2×3TC  2×3TC
Tiểu luận tổng quan  1×3TC 1×3TC  1×3TC   1×3TC  1×3TC


6.6. Tham khảo trang webhttp://www.pgs.hcmut.edu.vnđể biết thêm chi tiết về các quy định hiện hành của Trường ĐHBK.


7. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GRIFFITH


7.1. Thời gian học tập tại Trường Đại học Griffith dự kiến là 2 năm.

7.2. NCS phải đạt trình độ Tiếng Anh theo yêu cầu của Trường Đại học Griffith (cụ thể IELTS 6,5 với các điểm thành phần không dưới 6,0 hoặc trình độ Tiếng Anh tương đương).

7.3. Trong trường hợp NCS chưa đạt yêu cầu về trình độ Tiếng Anh, NCS có thể tham gia khóa Tiếng Anh do Trường Đại học Griffith tổ chức (kéo dài từ 10 đến 20 tuần tùy theo trình độ Tiếng Anh hiện có của NCS). Trường Đại học Griffith hỗ trợ học phí 10 tuần học Tiếng Anh chương trình này.

7.2. NCS tuân thủ quy định hiện hành về quản lý và đào tạo trình độ tiến sỹ của Trường Đại học Griffith.

7.3. Các phần nghiên cứu chính để thực hiện luận văn tiến sỹ sẽ được hoàn tất tại Trường Đại học Griffith.

7.4. Tham khảo http://www.griffith.edu.au để biết thêm chi tiết về các quy định hiện hành của Trường Đại học Griffith.


8. LƯU Ý

Các trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ cũng như chế độ tài chính của ứng viên tham gia Chương trình theo Thông tư số 25/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư Liên tịch số 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 19/9/2013 của liên Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT.


9. GỢI Ý TÌM GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU THUỘC ĐẠI HỌC GRIFFITH (ÚC)

- Trong quá trình hoàn tất hồ sơ tham gia Đề án 911 – Chương trình liên kết với ĐH Griffith (Úc) tại ĐHBK, các ứng viên được khuyến khích tìm hiểu về các giảng viên cũng như các hướng nghiên cứu của họ.

- Các ứng viên có thể chủ động liên lạc trực tiếp với các giảng viên để đề nghị hướng dẫn (các ứng viên có thể tìm sự hỗ trợ từ Phòng Đào tạo Sau đại học trong công việc này nếu cần).

- Các link giới thiệu về đội ngũ giảng viên cũng như các hướng đề tài tương ứng
http://www.griffith.edu.au/engineering-information-technology/griffith-school-engineering/staff
http://www.griffith.edu.au/engineering-information-technology/school-information-communication-technology/staff


Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc xem thông báo tại địa chỉ:
Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa
 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM
hoặc  Website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn

Số lần xem trang : :3620
Nhập ngày : 26-08-2014
Điều chỉnh lần cuối :30-08-2014

Thông báo tuyển sinh

Hội thảo khoa học chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm & Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, ngày 25 tháng 04 năm 2017, ĐHNL TP. HCM (16-04-2017)

Hội thảo “HỢP TÁC NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP ASEAN” (05-03-2017)

Tuyển sinh 2017 (16-02-2017)

Công ty Hướng đi tuyển dụng năm 2017(09-02-2017)

Masan tuyển dụng năm 2017, hết hạn 10/3/2017(09-02-2017)

Danh sách nợ học phí tính đến ngày 30/11/2016 (10-12-2016)

Thư ngỏ Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Công nghệ Thực phẩm (1996-2016)(15-11-2016)

Mời tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Khoa Công nghệ Thực phẩm (24-10-2016)

XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NĂM 2016 - SỰ CHUẨN BỊ CHO HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (20-08-2016)

Tuyển sinh chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2016 (28-05-2016)

Học bổng sau đại học tại trường Naresuan (Thái Lan) năm 2016(15-01-2016)

Học bổng nhà lãnh đạo toàn cầu 2016-2017 (các chương trình sau đại học)(04-12-2015)

Chương trình học bổng thạc sỹ tại Ireland 2016 (30-11-2015)

Chương trình trao đổi sinh viên tại Thái Lan hk2/15-16(05-10-2015)

Danh sách sinh viên khóa 8, lớp DH15TP(30-09-2015)

Tuyển sinh chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2015 (24-01-2015)

Danh sách sinh viên dự tuyển chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm 2014(19-09-2014)

Lịch học tuần sinh hoạt công dân đợt 2 năm 2014 (dành cho sv trúng tuyển NV bổ sung) (18-09-2014)

Nguồn tư liệu học Anh văn miễn phí(06-09-2014)

Kết quả xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2014 chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm(16-09-2014)

Cơ hội thực tập 10 - 12 tuần tại Canada(29-09-2013)

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NĂM 2014 - SỰ CHUẨN BỊ CHO HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 2015(16-01-2014)

TUYỂN SINH LỚP NHẬT NGỮ NAM HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM năm 2013(24-09-2013)

MUỐN DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NĂM 2013?????(23-09-2013)

CÔNG KHAI DANH SÁCH XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG NĂM 2013(06-09-2013)

ĐƠN DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NĂM 2013(03-09-2013)

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Trường Đại học Nam Columbia – Hoa Kỳ (26-04-2013)

Thạc sỹ Công nghệ sinh học thực vật, Phát triển thuốc, Y sinh học(26-04-2013)

22/4 HẾT HẠN NHẬN HỒ SƠ THI ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG TUYỂN SINH(22-04-2013)

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NĂM 2012(04-10-2012)

LỊCH TẬP TRUNG SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NĂM 2012(17-09-2012)

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH) XÉT TUYỂN 2012(13-08-2012)

HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 2013(26-06-2012)

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (802) NĂM 2011(16-09-2011)

TRÚNG TUYỂN NV1, MUỐN HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (802) PHẢI LÀM SAO?(31-08-2011)

HÃY ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NV2 NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NĂM 2011(25-08-2011)

LỊCH GIỚI THIỆU NGÀNH HỌC NĂM 2011(09-08-2011)

ĐIỂM XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2(08-08-2011)

ĐƠN DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN NĂM 2011(24-02-2011)

NHẬN GIẤY TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 3 NGÀNH 802 - Khoa học Công nghệ thực phẩm(13-10-2010)

Tuyến sinh năm 2011(11-03-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không tám sáu bốn