Các sinh viên khóa 2010, khóa 2011 và khóa 2012 và sinh viên khóa trước 2010 học lại: xem tại đây.

Các sinh viên khóa 2013 cập nhật thời khóa biểu sau ngày 30/9/2013.

Số lần xem trang : :4731
Nhập ngày : 21-09-2013
Điều chỉnh lần cuối :

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2014-2015(15-09-2014)

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (2012-2013)(07-09-2012)

Chi tiết Thời khóa biểu các lớp chương trình tiên tiến HKI năm học 2011-2012(12-08-2011)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai ba một bảy

Xem trả lời của bạn !