• Trường thực hiện: Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
  • Trường đối tác nước ngoài: University of California - UCDavis, Mỹ.
  • Trình độ đào tạo: Đại học chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm (Food Technology), hệ chính qui, thời gian đào tạo 4 năm (chưa kể 6 tháng học tăng cường tiếng Anh).
  • Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước (Bộ Giáo dục và Đào tạo); thu học phí; nguồn khác từ hoạt động dịch vụ, khoa học công nghệ, đối ứng của Nhà trường,...
  • Mục tiêu đào tạo: Đào tạo nguồn nhân lực được trang bị các phẩm chất tiên tiến bao gồm năng lực chuyên môn và trình độ ngoại ngữ.

Số lần xem trang : :12907
Nhập ngày : 10-03-2008
Điều chỉnh lần cuối :09-10-2017

Hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh(03-12-2010)

HẠN NỘP BỔ SUNG HỌC PHÍ LỚP DH10TP(07-10-2010)

HẠN NỘP BỔ SUNG HỌC PHÍ LỚP DH10TP(07-10-2010)

KIỂM TRA TIẾNG ANH NGÀY 12/10 SINH VIÊN NV3(06-10-2010)

KIỂM TRA TIẾNG ANH NGÀY 12/10(06-10-2010)

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH NGÀY 5/10(05-10-2010)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP DH10TP(04-10-2010)

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN(30-09-2010)

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH NGÀY 28/9 VÀ LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM(28-09-2010)

SINH HOẠT HÀNG TUẦN CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH(24-09-2010)

TỔ CHỨC HỌP MẶT VỚI TÂN SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHÓA 2010(22-09-2010)

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ngày 21.09.2010(22-09-2010)

NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 3 NĂM 2010(16-09-2010)

HỌP MẶT VỚI TÂN SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHÓA 2010(16-09-2010)

Kết Quả Kiểm Tra Tiếng Anh Đầu Vào CTTT (đợt 4) Ngày 14.09.2010(14-09-2010)

CẬP NHẬT CÁC CÂU HỎI-ĐÁP TRONG BUỔI HỘI THẢO LẦN II GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM(08-09-2010)

Hội Thảo Chương Trình Tiên Tiến Lần 2(08-09-2010)

Kết Quả Kiểm Tra Tiếng Anh Đầu Vào CTTT (đợt 3) Ngày 07.09.2010(07-09-2010)

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (đợt 2)(31-08-2010)

KẾT QUẢ KIÊM TRA SƠ TUYỂN TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIÊN, NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, LẦN 1 (NGÀY 24/8/2010)(25-08-2010)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm chín bốn một năm

Xem trả lời của bạn !