• Trường thực hiện: Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
  • Trường đối tác nước ngoài: University of California - UCDavis, Mỹ.
  • Trình độ đào tạo: Đại học chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm (Food Technology), hệ chính qui, thời gian đào tạo 4 năm (chưa kể 6 tháng học tăng cường tiếng Anh).
  • Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước (Bộ Giáo dục và Đào tạo); thu học phí; nguồn khác từ hoạt động dịch vụ, khoa học công nghệ, đối ứng của Nhà trường,...
  • Mục tiêu đào tạo: Đào tạo nguồn nhân lực được trang bị các phẩm chất tiên tiến bao gồm năng lực chuyên môn và trình độ ngoại ngữ.

Số lần xem trang : :6615
Nhập ngày : 10-03-2008
Điều chỉnh lần cuối :12-08-2013

Hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh(03-12-2010)

HẠN NỘP BỔ SUNG HỌC PHÍ LỚP DH10TP(07-10-2010)

HẠN NỘP BỔ SUNG HỌC PHÍ LỚP DH10TP(07-10-2010)

KIỂM TRA TIẾNG ANH NGÀY 12/10 SINH VIÊN NV3(06-10-2010)

KIỂM TRA TIẾNG ANH NGÀY 12/10(06-10-2010)

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH NGÀY 5/10(05-10-2010)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP DH10TP(04-10-2010)

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN(30-09-2010)

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH NGÀY 28/9 VÀ LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM(28-09-2010)

SINH HOẠT HÀNG TUẦN CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH(24-09-2010)

TỔ CHỨC HỌP MẶT VỚI TÂN SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHÓA 2010(22-09-2010)

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ngày 21.09.2010(22-09-2010)

NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 3 NĂM 2010(16-09-2010)

HỌP MẶT VỚI TÂN SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHÓA 2010(16-09-2010)

Kết Quả Kiểm Tra Tiếng Anh Đầu Vào CTTT (đợt 4) Ngày 14.09.2010(14-09-2010)

CẬP NHẬT CÁC CÂU HỎI-ĐÁP TRONG BUỔI HỘI THẢO LẦN II GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM(08-09-2010)

Hội Thảo Chương Trình Tiên Tiến Lần 2(08-09-2010)

Kết Quả Kiểm Tra Tiếng Anh Đầu Vào CTTT (đợt 3) Ngày 07.09.2010(07-09-2010)

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (đợt 2)(31-08-2010)

KẾT QUẢ KIÊM TRA SƠ TUYỂN TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIÊN, NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, LẦN 1 (NGÀY 24/8/2010)(25-08-2010)

CÁC CÂU HỎI ĐÁP CÓ TRONG HỘI THẢO LẦN 1, CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM(23-08-2010)

CÁC CÂU HỎI ĐÁP CÓ TRONG HỘI THẢO LẦN 1, CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM(23-08-2010)

Hội Thảo Chương Trình Tiên Tiến Lần 1(22-08-2010)

THÔNG BÁO HỌAT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ EFF “ENGLISH, FOOD, and FUN”(18-08-2010)

Hội Thảo Chương Trình Tiên Tiến ngành Công nghệ Thực Phẩm(17-08-2010)

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VỚI CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DOANH NGHIỆP(06-08-2010)

Thông báo về việc học ngoại ngữ học kỳ chuẩn bị sinh viên CTTT khóa DH09TP(08-10-2009)

Danh sách sinh viên trúng tuyển vào chương trình đào tạo tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2009(21-09-2009)

Danh sách sinh viên đăng ký dự tuyển đào tạo theo chương trình tiên tiến ngành Khoa học và Công nghệ Thực phẩm 2009(14-09-2009)

Kiểm tra Anh văn đầu vào Chương trình tiên tiến(09-09-2009)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN (30-07-2009)

Cơ hội học bổng ngành Công Nghệ Thực Phẩm tại Đại Học Queensland, Úc(21-07-2009)

Chương trình học của các học kì - Danh sách các môn học tự chọn(06-06-2009)

Chương trình khung CTTT(04-06-2009)

Ban chỉ đạo Chương trình tiên tiến(05-03-2008)

Chương trình tiên tiến(26-02-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm ba bốn bảy