Số lần xem trang: 8600
Điều chỉnh lần cuối: 15-10-2017

Seminar Phenolic compounds in Food (10-10-2016)

Seminar Phenolic compounds in Food (10-10-2016)

Workshop: Human-Centred Education (26-05-2016)

Workshop : Detection of Pathogens by RT-PCR (25-05-2016)

Tài liệu Hội nhập quốc tế sâu rộng và tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN (09-01-2016)

Hội thảo Chuyên đề Công nghệ Thực phẩm 2015 (22-12-2015)

Seminar: Processing, Nutrition and Health of Cold-Pressed Rice Bran Oil (11-11-2014)

Chương trình đối thoại với ban quản lý chương trình tiên tiến trường năm 2014 (25-09-2014)

Giao lưu với tân sinh viên Khoa Công nghệ Thực phẩm năm 2014 (15-09-2014)

Hội thảo giới thiệu chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2014 (22-08-2014)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín tám ba một năm

Xem trả lời của bạn !