Mọi liên hệ về chương trình tiên tiến ngành Công nghệ thực phẩm (đào tạo bằng tiếng Anh):

ĐT: 37245515 - Fax: 37240077

Số lần xem trang : :9811
Nhập ngày : 01-12-2010
Điều chỉnh lần cuối :30-06-2011

DANH MỤC MINH CHỨNG(05-10-2017)

Chương trình khung chương trình tiên tiến ngành Khoa học và Công nghệ Thực phẩm(17-03-2009)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu tám bảy tám không

Xem trả lời của bạn !