Vào ngày 12.10.2010, tại phòng C200B các em đã tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào, kết quả như sau:

1. Phạm Thị Nguyên Đang - Đạt

2. Trần Đại Hòa Minh - Đạt

3. Phan Thị Đoan Trang - Đạt

4. Đậu Văn Long - Không đạt

5. Nguyễn Thị Hoa - Không đạt

6. Trần Huỳnh Thành - Không đạt

7. Nguyễn Hằng Ni - Không kiểm tra

Các em chưa đạt trình độ tiếng Anh đầu vào ngành Công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến) liên hệ trực tiếp với Cô Phước Thủy vào ngày thứ tư (20.10.2010) tại phòng 100A nhà Cẩm Tú. Mọi trường hợp liên hệ sau thời gian trên sẽ không giải quyết vào lớp.

Số lần xem trang : :4303
Nhập ngày : 18-10-2010
Điều chỉnh lần cuối :29-06-2011

Học vụ

Thời khóa biểu học kỳ 2/17-18 (28-02-2018)

Danh sách nợ học phí đến ngày 31/12/2017(04-01-2018)

Lịch thi học kỳ 1 (2017-2018)(22-12-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ hk2_1617(20-10-2017)

Chúc mừng thủ khoa khóa 5 CTTT (12-10-2017)

Thời khóa biểu các lớp CTTT hk1/17-18 (16-09-2017)

Danh sách sinh viên còn nợ học phí tính đến ngày 15/9/2017, đề nghị tạm dừng tiến độ học tập (16-09-2017)

Danh sách sinh viên kiểm tra anh văn đầu vào năm 2017(08-09-2017)

Thời khóa biểu các lớp CTTT hk1/17-18(08-09-2017)

Chào đón tân sinh viên khóa 10 CTTT, khóa 1 CLC năm 2017 (16-08-2017)

Lễ trao bằng tốt nghiệp khóa 5 chương trình tiên tiến năm 2017(31-07-2017)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2017 (tính đến tháng 7/2017) (17-06-2017)

Danh sách sinh viên còn nợ học phí học kỳ 2/16-17 tính đến ngày 05/6/2017(09-06-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học từ tháng 7/2017(05-05-2017)

Danh sách sinh viên nợ tính luôn hk2/16-17 (tính đến 21/2/2017)(24-02-2017)

Thời khóa biểu hk2/16-17(06-02-2017)

Danh sách sinh viên còn nợ học phí đến ngày 23/12/2016(24-12-2016)

Học bổng thạc sỹ của tập đoàn Ajinomoto Việt Nam năm 2018(21-12-2016)

Danh sách sinh viên nợ học phí, tính đến 30/11/2016 (10-12-2016)

Thời hạn nộp học phí hk1/16-17 đến 20/10/2016(10-10-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một không không không

Xem trả lời của bạn !