1) Setting up and Performing a Titration

https://www.youtube.com/watch?v=sFpFCPTDv2w

 

2) Titration Calculations

https://www.youtube.com/watch?v=2z4mlE6MK0U

 

3) pH Determination with pH indicator Paper

https://www.youtube.com/watch?v=-lbh5_1xxtI

 

4) Using a pH Meter

https://www.youtube.com/watch?v=vwY-xWMam7o

 

5) Spectrophotometry in Lab Introduction

https://www.youtube.com/watch?v=VUupE9-u3nE

 

6) How to Use a UV-Vis Spectrometer

https://www.youtube.com/watch?v=s5uIVQGFDE4

 

7) Using a Magnetic Stirrer

https://www.youtube.com/watch?v=NeDgBuNoOAg

 

8) Setting up a Water bath Memmert

https://www.youtube.com/watch?v=JzvOQUifFRY

 

9) How to Use a Centrifuge

https://www.youtube.com/watch?v=NqVaMiTI8Uw

 

10) How to Measure Water Activity in Foods

https://www.youtube.com/watch?v=g4xa3e3T5s8

 

Số lần xem trang: 12701
Điều chỉnh lần cuối:

Góc học tập

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai năm ba chín một

Xem trả lời của bạn !