TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM  
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM  
       
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH17TP
KHÓA 10 (2017 - 2022)
       
TT MSSV Họ và lót Tên
1 16125354 Tài Thị Ngọc Nguyên
2 16125451 Nguyễn Châu Thanh Thảo
3 17117002 Lưu Đình  Chiến
4 17117005 Tô Công Định
5 17117080 Trần Phạm Huyền  Trang 
6 17125150 Ngô Ánh Sao  Mai 
7 17125158 Trần Quang Minh
8 17125205 Đồng Thị  Nhung 
9 17125225 Đoàn Đình Phước
10 17125230 Trần Vinh Quang 
11 17125279 Nguyễn Huỳnh Thi Thơ
12 17125339 Lại Quốc Tuấn 
13 17125373 Phan Thường Đoan 
14 17125377 Phùng Khánh Huân 
15 17125380 Phạm Thị Mỹ  Dung 
16 17125381 Võ Thị Thùy Dung 
17 17125382 Trần Thu Hiền 
18 17125387 Nguyễn Thị Tuyết  Nhi 
19 17125389 Nguyễn Vũ Quỳnh Như 
20 17125391 Nguyễn Hữu Thanh Phong 
21 17125394 Đặng Thị Phương  Vi 
22 17125395 Nguyễn Nhật  Quang 
23 17125399 Ngô Thị Hoài  Trâm 
24 17125402 Phạm Thị Thanh Vân 
25 17125414 Trần Ngọc Minh  Thư
26 17125415 Lê Thị Mỹ 
27 17125417 Nguyễn Thị Minh Trang
28 17125418 Nguyễn Thế  Thiện
29 17125421 Đào Hà Uyên
30 17125422 Đặng Lê Dương  Hòa
31 17125424 Nguyễn Ngọc Lan Vy
32 17125425 Trần  Hiếu
33 17125427 Lê Văn Huy Hoàng 
34 17125430 Phan Quốc  Bảo
35 17125432 Phạm Thị Ngọc  Trinh
36 17125433 Nguyễn Phạm Ngọc Duyên
37 17125436 Phan Thị Ngọc Linh
38 17125437 Nguyễn Trần Khánh Duy
39 17125440 Huỳnh Nguyễn Phi  Long
40 17125442 Trần Khánh Duy
41 17125443 Nguyễn Thanh  Nam
42 17125444 Ngô Xuân  Nhi
43 17125445 Nguyễn Khánh  Huyền
44 17125446 Ngô Thanh  Nhã
45 17125447 Hoàng Minh  Khoa
46 17125448 Hồ Đức  Huy
47 17131057 Hoàng Minh Nhật Lệ 
    Tổng cộng: 47 sinh viên 

 

 

 

Số lần xem trang: 12249
Điều chỉnh lần cuối:

danh sách các lớp

Danh sách sinh viên khóa 14 (2021-2016) (06-01-2022)

Khóa 9 (2016 - 2021), lớp DH16TP (08-02-2017)

Danh sách khóa 8 (2015-2020) (05-10-2015)

KHÓA 5 (2012-2017) (30-09-2015)

Khóa 7 (2014-2019) (30-09-2015)

KHÓA 6 (2013 - 2018) (25-06-2014)

KHÓA 4 (2011 - 2016) (28-09-2012)

KHÓA 3 (2010 - 2015) (07-08-2011)

KHÓA 2 (2009 - 2014) (07-08-2011)

KHÓA 1 (2008 - 2013) (07-08-2011)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu hai một ba sáu

Xem trả lời của bạn !