CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
             DO HỘI THIỆN NGUYỆN VNHELP TÀI TRỢ  năm học 2012-2013                          

1. Thông tin về học bổng

- Số suất: 30
- Số tiền mỗi suất: 200 USD.
- Cách thức trao: Tiền mặt. 
  1. Điều kiện
                  - Sinh viên có hoàn cảnh gia đình thật sự khó khăn, hộ nghèo
                  - Sinh viên có điểm học lực gần nhất từ 6.5/10 hoặc 2.5/4 trở lên
                  - Sinh viên chưa nhận bất kỳ học bổng nào khác trong năm học này.
  1. Hồ sơ xin học bổng
-  Đơn xin học bổng tải mẫu đơn tại đây 
              - Giấy báo nhập học (đối với sinh viên khoá mới) hoặc giấy xác nhận điểm (đối với sinh viên  khoá cũ).
- Một giấy tờ chứng minh gia đình khó khăn, hộ nghèo (có xác nhận của địa phương)
- Một bài luận văn từ 500 – 1000 chữ (đánh máy) theo một trong những đề tài sau:
               + Ngoài việc học tập, bạn có thú vui giải trí nào không? Thú vui này có giúp ích gì trong cuộc sống của bạn? Bạn hãy viết về thú giải trí này.
               + Bạn hãy nói về một người bạn có quan hệ cá nhân đã có ảnh hưởng lớn đến cách suy nghĩ cũng như dự tính về tương lai của bạn.
               + Bạn hãy nêu vài thí dụ thực tế về sự tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong hoạn nạn mà bạn biết.
               + Bạn hãy kể lại một tình huống hay sự kiện mà bạn đã chứng kiến trong cuộc sống hằng ngày    và đã gây ấn tượng với bạn (khiến bạn vui vẻ lạc quan hoặc băn khoăn suy nghĩ).
  1. Thời hạn và nơi phát, nhận hồ sơ
   - Nhận hồ sơ xin học bổng: Trợ lý Quản lý sinh viên Khoa/Bộ môn hoặc văn phòng Khoa/Bộ môn.
               - Thời hạn: Chậm nhất đến  ngày 23 - 11 - 2012
 
Ghi chú: Mỗi Khoa/Bộ môn thu nhận hồ sơ và lập danh sách (kèm hồ sơ) theo thứ tự ưu tiên (03 suất/ khoa, bộ môn) gửi về P. CTSV trước 16h ngày 24/11/2012.      
Trân trọng thông báo.

 

Số lần xem trang: 12161
Điều chỉnh lần cuối:

Học vụ

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 (02-03-2021)

Chương trình đào tạo các khóa (29-12-2020)

Danh sách sinh viên K46 (khóa 2020 - 2025) (13-11-2020)

Danh sách học lại _ Thời khóa biểu Học kỳ 1/2020-2021 (22-09-2020)

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 (20-08-2020)

Lịch kiểm tra giữa kỳ học phần Vật lý 2 (04-11-2019)

Thủ khoa tốt nghiệp khóa 7 ngành Công nghệ Thực phẩm chương trình tiên tiến (22-07-2019)

Lễ tốt nghiệp và trao chứng nhận UC Davis năm 2019 (21-07-2019)

Phương pháp học ở đại học_cảm nhận của thủ khoa tốt nghiệp khóa 4 - Bùi Thị Bảo Châu (11-10-2018)

Danh sách sinh viên kiểm tra anh văn đầu vào lớp chương trình tiên tiến khóa 2018 (24-08-2018)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm tám ba ba

Xem trả lời của bạn !