Vào ngày 12.10.2010, tại phòng C200B các em đã tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào, kết quả như sau:

1. Phạm Thị Nguyên Đang - Đạt

2. Trần Đại Hòa Minh - Đạt

3. Phan Thị Đoan Trang - Đạt

4. Đậu Văn Long - Không đạt

5. Nguyễn Thị Hoa - Không đạt

6. Trần Huỳnh Thành - Không đạt

7. Nguyễn Hằng Ni - Không kiểm tra

Các em chưa đạt trình độ tiếng Anh đầu vào ngành Công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến) liên hệ trực tiếp với Cô Phước Thủy vào ngày thứ tư (20.10.2010) tại phòng 100A nhà Cẩm Tú. Mọi trường hợp liên hệ sau thời gian trên sẽ không giải quyết vào lớp.

Số lần xem trang: 12207
Điều chỉnh lần cuối: 29-06-2011

Học vụ

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (Thi trực tuyến - Đợt 2) (08-01-2022)

Thông báo nộp học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 (06-01-2022)

Quy chế quản lý sinh viên thực tập, trao đổi học tập ở nước ngoài (06-01-2022)

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 (02-03-2021)

Chương trình đào tạo các khóa (29-12-2020)

Danh sách sinh viên K46 (khóa 2020 - 2025) (13-11-2020)

Danh sách học lại _ Thời khóa biểu Học kỳ 1/2020-2021 (22-09-2020)

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 (20-08-2020)

Lịch kiểm tra giữa kỳ học phần Vật lý 2 (04-11-2019)

Thủ khoa tốt nghiệp khóa 7 ngành Công nghệ Thực phẩm chương trình tiên tiến (22-07-2019)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy hai hai năm không

Xem trả lời của bạn !