Nhằm giúp sinh viên không còn e dè, lo lắng với môn tiếng Anh, chúng tôi giới thiệu nguồn tư liệu học tiếng Anh trực tuyến như sau:

http://ecen.edu.vn 

Chúc các em thành công,

Bấm vào đây để tải mẫu đơn dự tuyển chương trình đào tạo tiên tiến 2011.

Trang liên kết