Seminar Phenolic compounds in Food được tổ chức lúc 9g00 ngày 18/10/2016 tại cát tường 305.

Báo cáo viên: GS Katleen Raes (trường đại học Ghent, Bỉ)

Trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô, học viên cao học, sinh viên CTTT và người quan tâm đến tham dự.  

Số lần xem trang : :267
Nhập ngày : 10-10-2016
Điều chỉnh lần cuối :

Hội thảo1

Chương trình hội thảo khoa học khoa Công nghệ Thực phẩm(26-12-2014)

Trang liên kết