Seminar Phenolic compounds in Food được tổ chức lúc 9g00 ngày 18/10/2016 tại cát tường 305.

Báo cáo viên: GS Katleen Raes (trường đại học Ghent, Bỉ)

Trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô, học viên cao học, sinh viên CTTT và người quan tâm đến tham dự.  

Page count : :1170
Created : 10-10-2016
Last modify :02-12-2017

Hội thảo

Web links

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám năm ba sáu không

Xem trả lời của bạn !