Mọi liên hệ về chương trình tiên tiến ngành Công nghệ thực phẩm (đào tạo bằng tiếng Anh):

ĐT: 37245515 - Fax: 37240077

Số lần xem trang : :4993
Nhập ngày : 01-12-2010
Điều chỉnh lần cuối :30-06-2011

Chương trình đào tạo tiên tiến ngành CNTP

Chương trình khung chương trình tiên tiến ngành Khoa học và Công nghệ Thực phẩm(17-03-2009)

Trang liên kết