Khoa Công nghệ Thực Phẩm Trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM có 6 Bộ Môn

 

Bộ môn Công nghệ Sau Thu hoạch

Bộ môn Dinh dưỡng Người (đang cập nhật)

Bộ môn Hóa Sinh Thực Phẩm (đang cập nhật)

Bộ môn Kỹ Thuật Thực Phẩm

Bộ môn Phát triển Sản phẩm Thực Phẩm (đang cập nhật)

Bộ Môn Vi sinh Thực Phẩm (đang cập nhật)

 

[Trở lại trang chủ]

 

 

 

Số lần xem trang : :12524
Nhập ngày : 25-06-2014
Điều chỉnh lần cuối :07-08-2014

THÔNG BÁO BIÊN BẢN XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 03/2016(31-03-2016)

Thời khóa biểu cao học 2015 HK1 NH 15-16(05-10-2015)

Thời Khóa biểu HK1 (2014-2015) Cao học Khóa 2014(27-10-2014)

Danh sách sinh viên tham quan nhà máy Acecook Việt Nam, chiều ngày 07/11/2014 (25-10-2014)

ThS. Lê Thị Thanh(22-09-2014)

ThS. Phan Thị Lan Khanh(22-09-2014)

NCS. Huỳnh Hoa Anh Đào(22-09-2014)

Ân nhân tặng học bổng cho sinh viên khoa(15-09-2014)

Bộ Môn Công nghệ Sau Thu Hoạch(07-08-2014)

Trang sinh viên(26-06-2014)

Các đề tài nghiên cứu(26-06-2014)

Liên hệ khoa Công nghệ Thực phẩm(25-06-2014)

Thư viện(25-06-2014)

Danh sách các sách tiếng Anh(25-06-2014)

Sáng tác sinh viên 2012(15-12-2012)

KỶ YẾU KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM(15-12-2012)

QUY ĐỊNH HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ HỌC BỔNG 'SỞ CÔNG THƯƠNG'(06-09-2012)

HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013(06-09-2012)

Thong bao nhan giay bao du thi lien thong nam 2011 nganh CNTP(28-11-2011)

Cấp thẻ sinh viên khóa 2011(07-10-2011)