Hình thành và phát triển

-          Ngành Bảo Quản Chế Biến và Nông Sản Thực Phẩm (BQ&CBNSTP) được thành lập tại trường ÐHNL TP Hồ Chí Minh theo quyết định của Bộ Giáo Dục và Ðào tạo số 5435/KHTC ngày 11/8/1995.

-          Ngày 27/12/1996: Quyết định của Hiệu trưởng trường Ðại Học Nông Lâm về việc thành lập Bộ môn BQ&CBNSTP và quyết định tuyển sinh của ngành.

-          Ngày 24/02/1997 ra mắt bộ môn với đầy đủ các chuyên ngành chế biến: thủy sản, kỹ nghệ súc sản,công nghệ sau thu hoạch (cơ khí công nghệ), rau quả và lương thực.

-          Ngày 15/12/2000 Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Ðào Tạo đã ra quyết định số 5543/QÐ-BGD&ÐT-TCCB  thành lập Khoa Công Nghệ Thực Phẩm trên cơ sở Bộ Môn Bảo Quản và Chế Biến Nông Sản Thực Phẩm.  

-          Ngày 22/11/2004: Mở chuyên ngành Bảo Quản Chế biến Nông sản Thực phẩm và Dinh dưỡng người. 

-          Ngày 16/12/2005: Mở chuyên ngành Bảo quản Chế biến Nông sản và Vi sinh Thực phẩm.

-          Năm 2009: Bắt đầu khóa Đại học theo chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực Phẩm. Đối tác phát triển và thực hiện chương trình là University of California Davis, Hoa Kỳ

-         Ngày 20/8/2009: Mở đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

-      Ngày 21/10/2015: Mở chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ Thực phẩm

-      Ngày 29/8/2016: Mở đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa: PGS. TS. Phan Tại Huân

Phó Trưởng khoa: ThS. Lương Hồng Quang

Phó Trưởng khoa: TS. Kha Chấn Tuyền

Các Bộ Môn

Bộ môn Công nghệ Sau Thu hoạch

Bộ môn Dinh dưỡng Người

Bộ môn Hóa Sinh Thực Phẩm

Bộ môn Kỹ Thuật Thực Phẩm

Bộ môn Phát triển Sản phẩm Thực Phẩm

Bộ môn Vi sinh Thực Phẩm

Các Chương trình Đào tạo

Đại học (4 chương trình đào tạo bằng Tiếng Việt + 1 đào tạo bằng Tiếng Anh)

1.      Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực Phẩm (Đào tạo hoàn toàn 100% bằng Tiếng Anh, hợp tác với Đại học California, Davis Hoa Kỳ)

2.    Bảo Quản Chế biến Nông sản Thực phẩm (Tiếng Việt)

3.      Bảo Quản Chế biến Nông sản và Vi sinh Thực phẩm (Tiếng Việt)

4.      Bảo Quản Chế biến Nông sản Thực phẩm và Dinh dưỡng người (Tiếng Việt)

5.   Chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ Thực phẩm (tối thiểu 20% Tiếng Anh)

 

Thạc sỹ

       1.      Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

Tiến sỹ

1.      Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

Phòng Thí nghiệm và Xưởng Chế biến

       1.      PTN Hóa Sinh

2.      PTN Vi Sinh

3.      PTN Kỹ thuật Thực phẩm

4.      PTN Tiên tiến (Phục vụ chủ yếu cho chương trình Đại học tiên tiến)

5.      Xưởng Bảo quản và Chế biến Rau Quả

6.      Xưởng Chế biến Thịt Cá

7.    Xưởng Chế biến thực phẩm (mới khánh thành năm 2016)

Nhân sự

Bộ môn công nghệ sau thu hoạch

TS. Dương Thị Ngọc Diệp

NCS. ThS. Phan Thị Lan Khanh

TS. Huỳnh Hoa Anh Đào

ThS. Lê Thị Thanh

ThS. GVC. Lâm Thanh Hiền (đã về hưu, thỉnh giảng)

 

Bộ môn dinh dưỡng người

PGS. TS. Phan Tại Huân

NCS. ThS. Nguyễn Thị Phượng

NCS. ThS. Huỳnh Tiến Đạt

TS. Phan Thế Đồng (đã về hưu, thỉnh giảng)

 

Bộ môn hóa sinh

PGS. TS. Phan Tại Huân

TS. Nguyễn Minh Xuân Hồng

ThS. Ngô Thị Ty Na

Cao học viên. KS. Phan Thị Kim Khánh

KS. Lê Thị Thủy

 

Bộ môn kỹ thuật thực phẩm

TS. Lê Trung Thiên

ThS. Lương Hồng Quang

ThS. Nguyễn Trung Hậu

ThS. Trịnh Ngọc Thảo Ngân

KS. Nguyễn Hữu Thiện

KS. Dương Ngọc Dân

ThS. GVC. Phạm Tuấn Anh (đã về hưu, thỉnh giảng)

ThS. GVC Nguyễn Hữu Nam (đã về hưu, thỉnh giảng)

 

Bộ môn chế biến và phát triển sản phẩm

TS. Kha Chấn Tuyền

ThS. Nguyễn Anh Trinh

ThS. Nguyễn Hữu Cường

Cao học viên. KS. Nguyễn Thị Phước Thủy

KS. Bùi Thị Bảo Châu

Cao học viên. KS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

PGS. TS. Bùi Văn Miên (đã về hưu, thỉnh giảng)

 

Bộ môn vi sinh

TS. Vũ Thị Lâm An

ThS. Nguyễn Minh Hiền

TS. Trương Thục Tuyền

ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

TS. Hồ Thị Thúy Vân

 

Khối văn phòng

CN. Trương Thị Bông

KS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Nguyễn Thị Út

 

 

 [Quay lại Trang chủ]

 

 

Số lần xem trang : :12997
Nhập ngày : 24-06-2014
Điều chỉnh lần cuối :12-11-2016