Các sinh viên có tên trong danh sách sau đúng 8g00 ngày 16/9/2015 (thứ tư), có mặt tại trung tâm ngoại ngữ trường Đại học Nông Lâm TP.HCM để kiểm tra anh văn đầu vào.

Đem theo bút chì, gôm, viết bi, biên lai nộp học phí.

Đề thi anh văn gồm 3 kỹ năng: nghe, đọc hiểu và viết. Thời gian 90 - 120 phút. 

Những sinh viên không tham gia kiểm tra anh văn đầu vào, xem như từ chối học chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2015.

Những sinh viên tham gia tuần sinh hoạt công dân đầu năm học không đầy đủ, đề nghị liên hệ Phòng Công tác sinh viên để giải quyết.  

TT MSSV Họ và lót Tên  Ngành Giới tính
1 15125003 NGUYỄN THỊ THÙY AN TP Nữ
2 15162001 NGUYỄN VĂN ĐỨC ANH  GI Nam
3 15125326 TRẦN TỬ BÌNH TP Nam
4 15125327 LÊ THỊ HỒNG CẨM TP Nữ
5 15125328 PHẠM THỊ TRANG ĐÀI TP Nữ
6 15125329 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO TP Nữ
7 15125330 NGUYỄN THỊ ĐIỂM TP Nữ
8 15125331 HUỲNH ĐỖ KIM DUNG TP Nữ
9 15114032 BÙI NGUYỄN QUỐC DUY LN Nam
10 15125332 ĐÀO NGUYỄN PHỤNG DUYÊN TP Nữ
11 15125333 LÊ THỊ THANH TP Nữ
12 15125334 TRƯƠNG NGUYỆT HOÀNG HẠ TP Nữ
13 15125335 BÙI NGỌC MINH HẰNG TP Nữ
14 15125336 LÊ THỊ THU HẰNG TP Nữ
15 15125337 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG TP Nữ
16 15125338 PHẠM LÊ KIM HẰNG TP Nữ
17 15125339 NGUYỄN MỸ HẠNH TP Nữ
18 15125065 NGUYỄN VÕ DIỆU HIỀN TP Nữ
19 15125340 NGUYỄN NGỌC HIẾU TP Nữ
20 15139042 PHẠM THỊ HỒNG HH Nữ 
21 15125341 PHẠM VĂN MINH HÙNG TP Nam
22 15125342 LÊ THỊ THÚY HƯƠNG TP Nữ
23 15114068 NGUYỄN GIA HUY LN Nam
24 15114069 TRẦN NGUYÊN  HUY LN Nam
25 15162018 PHẠM HUỲNH ĐĂNG HUY GI Nam
26 15125343 ĐOÀN THỊ HUYỀN TP Nữ
27 15125344 TRỊNH THỊ THU HUYỀN TP Nữ
28 15125345 NGUYỄN ĐOÀN MAI HUỲNH TP Nữ
29 15125346 VÕ MINH KHIẾU TP Nam
30 15125347 BÙI VĨNH KHÔI TP Nam
31 15125348 NGUYỄN TRẦN TUẤN KIỆT TP Nam
32 15125349 VÕ TUẤN KIỆT TP Nam
33 15125350 VŨ TẤN KIỆT TP Nam
34 15125351 HOÀNG NGUYỄN TRÚC LINH TP Nữ
35 15125352 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH TP Nữ
36 15125353 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH TP Nữ
37 15131059 LÊ GIA  LINH CQ Nữ
38 15125354 TẠ THỊ KIM LOAN TP Nữ
39 15125355 NGUYỄN TẤN LỰC TP Nam
40 15125356 NGUYỄN THỊ NHƯ TP Nữ
41 15125357 DƯƠNG THỊ QUỲNH MAI TP Nữ
42 15125358 PHẠM THỊ THANH MINH TP Nữ
43 15125128 NGUYỄN THỊ NAM TP Nữ
44 15125359 BÙI PHƯƠNG NAM TP Nam
45 15114102 PHẠM HUỲNH KIM NGÂN LN Nữ
46 15125360 LÊ QUỐC THỊ THÙY NGÂN TP Nữ
47 15125361 NGUYỄN ĐẶNG BẢO NGÂN TP Nữ
48 15125362 PHẠM KIM NGÂN TP Nữ
49 15162030 NGUYỄN PHÚ KIM NGÂN  GI Nữ
50 15125363 PHẠM CAO HỒNG NGỌC TP Nữ
51 15125365 VÕ MINH NHẬT TP Nam
52 15125366 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG TP Nữ
53 15125367 NGUYỄN HOÀN PHÚC TP Nam
54 15125368 TRẦN NGUYỄN DUY PHƯỚC TP Nam
55 15115132 BÙI NGUYỄN DUY QUANG CB Nam
56 15125369 LÂM MINH QUANG TP Nam
57 15125213 NGUYỄN HỒNG THI TP Nữ
58 15125372 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THƠ TP Nữ
59 15125373 NGUYỄN THỊ NGỌC THON TP Nữ
60 15125374 LÊ NGỌC MINH THƯ TP Nữ
61 15114162 HỒ VƯƠNG NGỌC  THÙY LN Nữ
62 15125376 ĐẶNG THỊ THỦY TIÊN TP Nữ
63 15125251 ĐINH NGUYỄN SONG TOÀN TP Nam
64 15125377 PHAN THỊ BÍCH TRÂM TP Nữ
65 15116182 LÊ HÙNG  TRÍ NT Nam
66 15125378 BÙI THU TRINH TP Nữ
67 15125379 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC TP Nữ
68 15125380 BÙI ANH TP Nam
69 15125381 TRẦN THIẾT TÙNG TP Nam
70 15125382 LÊ THỊ KIM TUYẾN TP Nữ
71 15125383 NGUYỄN THỊ NA UY TP Nữ
72 15125384 BÙI THANH THẢO UYÊN TP Nữ
73 15125385 HOÀNG CAO KHÁNH UYÊN TP Nữ
74 15125386 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN TP Nữ
75 15125387 PHẠM NGỌC GIAO UYÊN TP Nữ
76 15125388 ĐỖ NGỌC TƯỜNG VÂN TP Nữ
77 15162053 HUỲNH LÊ NHẬT VI GI Nữ
78 15125389 HỒ QUỐC VIỆT TP Nam
79 15125390 NGUYỄN HOÀNG THÙY VY TP Nữ
80 15125391 TRƯƠNG THỊ LINH VY TP Nữ
81 15114211 LÊ THỊ THANH XUÂN LN Nữ
82 15125392 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý TP Nữ
83 15125393 TRẦN NGỌC NHƯ Ý TP Nữ
84 15125394 NGUYỄN HOÀNG YẾN TP Nữ

Sau giờ kiểm tra anh văn đầu vào, đề nghị các sinh viên có tên sau, liên hệ Cô Phước Thủy tại văn phòng chương trình tiên tiến, để bổ sung hồ sơ nhập học. 

MSSV HỌ VÀ LÓT TÊN
15116182 LÊ HÙNG  TRÍ
15114069 TRẦN NGUYÊN  HUY
15115132 BÙI NGUYỄN DUY QUANG
15114162 HỒ VƯƠNG NGỌC  THÙY
15114068 NGUYỄN GIA HUY
15114102 PHẠM HuỲNH KIM NGÂN
15114032 BÙI NGUYỄN QuỐC DUY
15162001 NGUYỄN VĂN ĐỨC ANH 
15162018 PHẠM HuỲNH ĐĂNG HUY
15162053 HuỲNH LÊ NHẬT VI
15162030 NGUYỄN PHÚ KIM NGÂN 
15131059 LÊ GIA  LINH

Nhắc lại: Những sinh viên có tên trong danh sách trên (gồm 84 sinh viên) không tham gia kiểm tra anh văn đầu vào xem như từ chối học chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2015.

Những trường hợp dự tuyển vào chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm sau ngày 15/9/2015 sẽ không giải quyết. 

Sinh viên chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2015 (LỚP DH15TP) sẽ gặp mặt giảng viên chủ nhiệm/ cố vấn học tập vào lúc 8g00 ngày 17/9/2015 (thứ năm) tại phòng 305 nhà Cát Tường.

Tất cả sinh viên Khoa Công nghệ Thực phẩm (gồm sinh viên các lớp DH15TP, DH15BQ, DH15VT, DH15DD) tham gia chương trình giao lưu với BCN Khoa, cố vấn học tập/GVCN, CLB/đội nhóm tại PV100 lúc 12g30 ngày 19/9/2015 (thứ bảy)

Sinh viên lớp DH15TP kiểm tra các nội dung của Tuần sinh hoạt công dân vào lúc 8g30 ngày 20/9/2015 (chủ nhật) tại PV100.

Sinh viên lớp DH15TP bắt đầu học anh văn dự bị từ tuần 3: 21/9/2015, lịch chi tiết sẽ cập nhật sau.

Mọi thắc mắc liên hệ cố vấn học tập hoặc thư ký CTTT.

Số lần xem trang : :3679
Nhập ngày : 08-09-2015
Điều chỉnh lần cuối :15-09-2015

Thông tin cập nhật

Thủ khoa tốt nghiệp chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2016(01-04-2016)

Cuộc thi "Sinh viên sáng tạo sản phẩm mới" năm 2016(01-04-2016)

Cuộc thi “YOUNG ACHIEVERS’ SAFE FOOD AWARD” năm 2016(01-04-2016)

Học bổng DAAD tại AIT (Thái Lan) năm 2016(14-03-2016)

Chương trình Quản trị viên tập sự năm 2016 của Vinamilk(14-03-2016)

Học bổng sau đại học của chính phủ Hàn Quốc tại trường đại học INJE năm 2016 (12-03-2016)

Hợp tác NLU - ĐH Chapman (Hoa Kỳ)(12-01-2016)

Học bổng sau đại học của tập đoàn Ajinomoto dành cho sinh viên Đông Nam Á 2016(09-01-2016)

Diễn đàn tuyển dụng/Hội chợ việc làm NIKKEI – Đông Nam Á 30-31/1/2016(19-12-2015)

Chương trình trao đổi sinh viên mùa hè tại trường đại học Quốc gia Chungnam (Hàn Quốc) 2016 (15-12-2015)

Chương trình học bổng “2016 Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship For Research Student’’ của ĐH Kanazawa (Nhật Bản)(14-12-2015)

Học bổng Chương trình cầu nối châu Á tại đại học Shizuoka (Nhật Bản) (07-12-2015)

Học bổng Thạc sỹ của Chính phủ Ailen 2016(07-12-2015)

Học bổng Tiến sỹ của trường Suranaree (SUT, Thái Lan) 2016(07-12-2015)

Chương trình Học bổng Tài năng Cargill 2015 - 2016(05-12-2015)

Học bổng Hiệu trưởng Warwick dành cho sinh viên quốc tế, Anh 2016-2017(04-12-2015)

Học bổng Quốc tế trường đại học Queensland (Úc)(04-12-2015)

Gương mặt thủ khoa tốt nghiệp khóa 3 CTTT(01-12-2015)

SV CTTT đạt giải nhất cuộc thi "2015 Asia Pacific Agriculture Undergraduate Student Project Competition"(30-11-2015)

Học bổng tại Trường Đại học Kasetsart năm 2016(23-11-2015)

Lịch kiểm tra giữa kỳ lớp DH15TP môn học Preparatory English(16-11-2015)

Chương trình trao đổi sinh viên 1 học kỳ tại Indonesia 2015(07-11-2015)

Học bổng Tiến sỹ Sinh học con người tại Nhật Bản (07-11-2015)

Tham quan nhà máy Yakult 09/11/2015(07-11-2015)

Xử lý sai sót thẻ sinh viên khóa 41(21-10-2015)

Đăng ký học lại hk1/1516(14-10-2015)

Mức học phí hk1/15-16(12-10-2015)

Thời khóa biểu hk1/15-16 (05-10-2015)

Công ty Behn Meyer Việt Nam cần tuyển nhân viên kinh doanh ngành thực phẩm(30-09-2015)

Cần gặp nhóm sinh viên chuyển ngành sang lớp DH15TP(22-09-2015)

Lịch sinh hoạt lớp DH15TP(16-09-2015)

lịch sinh hoạt CLB anh văn tháng 9/2015(05-09-2015)

Hợp tác giữa Khoa Công nghệ Thực phẩm và Công ty TNHH Chăn nuôi C.P Việt Nam(04-09-2015)

TÂN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN năm 2015(04-09-2015)

HỘI THẢO GIỚI THIỆU TUYỂN SINH KHÓA 8 - CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CNTP NĂM 2015 (25-06-2014)

Hội nghị Thực phẩm ASEAN năm 2015(27-06-2015)

Lễ tốt nghiệp khóa 3 chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm (28-07-2015)

Chúc mừng Nguyễn Thị Hoàng Uyên lớp DH11TP đạt học bổng Mitacs Globalink(27-06-2015)

Hợp tác với trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (18-07-2015)

Thời khóa biểu hk2/14-15(26-02-2015)

Hội thảo Khoa học Khoa Công nghệ Thực phẩm năm 2014(26-12-2014)

Danh sách nhóm học anh văn lớp DH14TP (01-10-2014)

Danh sách sinh viên dự tuyển chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm 2014(19-09-2014)

Danh sách sinh viên trúng tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2014(16-09-2014)

XÉT TUYỂN, XÉT NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG (NGUYỆN VỌNG 2) CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NĂM 2014(19-08-2014)

Chương trình thực tập tại Canada(27-08-2014)

Internship at Nestle(27-08-2014)

Nguồn tư liệu học Anh văn miễn phí(26-08-2014)

Giải thưởng Kết nối Giáo dục SEAMEO - Australia(11-07-2014)

Học bổng MBA năm 2014(08-07-2014)

TARGET AGRICULTURE TUYỂN DỤNG NĂM 2014(28-06-2014)

THAM QUAN NHÀ MÁY ACECOOK VIỆT NAM(25-06-2014)

GIAO LƯU VỚI CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI (24-06-2014)

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 2009 (Khóa 2) CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (28-05-2014)

SINH VIÊN NỢ HỌC PHÍ TÍNH ĐẾN NGÀY 30/4/2014(28-05-2014)

HỘI THẢO “CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP: Thực hiện, Kinh nghiệm và Định hướng phát triển”.(22-03-2014)

Báo cáo tổng kết khóa học Quản Lý Dự Án do VEF tài trợ(11-03-2014)

HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH CÙNG SINH VIÊN NĂM NHẤT(14-02-2014)

HỌC BỔNG AJINOMOTO 2015(12-02-2014)

Joint Symposium on Food Science and Technology & Student Mobility Program - 19 December 2013, Cat Tuong Building, NLU – HCMC(15-12-2013)

Workshop on “Entrepreneurship and gender in the dairy value chain”(02-12-2013)

NGÀY HỘI SÁNG TẠO VÌ KHÁT VỌNG VIỆT 2013(14-11-2013)

NỘP BỔ SUNG HỌC PHÍ 2013(15-10-2013)

DANH SÁCH VÀ THỜI KHÓA BIỂU LỚP DH13TP(11-10-2013)

KẾT QUẢ KIỂM TRA XẾP LỚP TRÌNH ĐỘ ANH NGỮ NĂM 2013(02-10-2013)

ĐÓN TÂN SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN VÀ ĐỐI THOẠI BAN CHỦ NHIỆM KHOA(01-10-2013)

LỊCH HỌC SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐỢT 2(23-09-2013)

Thông báo làm thẻ sinh viên CTTT & cập nhật Danh sách kiểm tra ngoại ngữ CTTT ngành CNTP tuyển sinh 2013(19-09-2013)

Chúc mừng các thí sinh trúng tuyển NV2 ngành CNTP Chương trình tiên tiến năm 2013(11-09-2013)

THI KIỂM TRA XẾP LỚP TRÌNH ĐỘ ANH NGỮ ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NĂM 2013(07-09-2013)

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 2008 (Khóa 1) CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (24-07-2013)

HIẾN TIỂU CẦU VÌ BỆNH NHI(22-04-2013)

Triển lãm Food&HotelVietnam2013 (12-04-2013)

Seminar "Global Food Safety and Fermentation"(06-04-2013)

CHƯƠNG TRÌNH SPACE(06-04-2013)

NGÀY HỘI ẨM THỰC - BÁN SẢN PHẨM GÂY QUỸ TÌNH THƯƠNG 8/3(04-03-2013)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012-2013(20-02-2013)

Công ty CP Phúc Sinh tuyển dụng(10-01-2013)

VINAMILK tuyển dụng(09-01-2013)

Coopmart tuyển dụng(09-01-2013)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG(08-01-2013)

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013(05-01-2013)

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HK 1 NĂM HỌC 2012-2013(28-11-2012)

Học bổng Dr. Goh Keng Swee năm 2013(21-11-2012)

Chương trình học bổng thạc sĩ Erasmus Mundus năm 2013 tại Đại học Barcelona(21-11-2012)

HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 2012-2013(21-11-2012)

HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 2012(25-10-2012)

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 49/2010/CP(17-10-2012)

CẦN LIÊN HỆ SINH VIÊN KHÓA 2012 LÀM THỦ TỤC CHUYỂN NGÀNH HỌC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN(10-10-2012)

LÀM THẺ SINH VIÊN NĂM 2012(09-10-2012)

KẾ HOẠCH HỌC ANH VĂN DỰ BỊ NĂM 2012(06-10-2012)

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NĂM 2012(03-10-2012)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NĂM 2012(27-09-2012)

THỜI HẠN TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN(19-09-2012)

KẾT QUẢ THI ĐẠI HỌC NĂM 2012, KHỐI A 13 điểm hoặc KHỐI B 14 điểm TRỞ LÊN... PHẢI LÀM SAO(28-08-2012)

MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRINH TIÊN TIẾN(17-09-2012)

HÃY TỰ TIN DỰ TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NĂM 2012(28-08-2012)

Seminar: “How does the food-borne pathogen Yersinia enterocolitica alter the human response to infection?”. Thứ Hai, 30/7/2012(26-07-2012)

HỌC BỔNG SRI LANKA NĂM 2012(05-05-2012)

LỊCH NGHỈ TẾT(29-12-2011)

HỘI THẢO & TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT 2011(23-11-2011)

LỊCH HỌC CỦA 5 SV LỚP DH11TP(13-11-2011)

THAY ĐỔI LỊCH HỌC ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 1 KHÓA 2011(08-11-2011)

LỊCH HỌC ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH KHÓA 2011(03-11-2011)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP DH11TP(06-10-2011)

KẾT QUẢ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ ANH NGỮ ĐẦU VÀO NĂM 2011(05-10-2011)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NĂM 2011(26-09-2011)

PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỄN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (802)(24-09-2011)

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NĂM 2011(23-09-2011)

CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG XÉT TUYỂN NV3 NĂM 2011(23-09-2011)

LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NĂM 2011(17-09-2011)

HỦY HỘI THẢO GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM LẦN 3 NGÀY 24/9/2011(16-09-2011)

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 NGÀNH 802(16-09-2011)

HÃY TỰ TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NV2 NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NĂM 2011(26-08-2011)

HỘI THẢO GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM lần 2 năm 2011(24-08-2011)

HỘI THẢO GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NĂM 2011 lần 1(20-08-2011)

Sinh viên đầu tiên của chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm đi du học nước ngoài theo chương trình liên kết 2 + 2(19-08-2011)

ĐIỂM XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2(08-08-2011)

Giới thiệu ngành học năm 2011(03-08-2011)

Hình ảnh lớp học môn Biology 1 với cô Karen LeGrand từ đại học California Davis(25-07-2011)

Tuyển sinh năm 2011: Đào tạo theo chương trình tiên tiến ngành Khoa học và Công nghệ Thực phẩm(11-03-2008)

Vài nét về Trường UCDavis, Mỹ(11-03-2008)

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 2014 THEO ĐỀ ÁN 911 - GRIFFITH (AUSTRALIA) năm 2014 theo Đề án 911 (Hình thức phối hợp với Trường Đại học Griffith – Australia) như sau: 1. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO (26-08-2014)

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 2014 THEO ĐỀ ÁN 911 - GRIFFITH (AUSTRALIA) năm 2014 theo Đề án 911 (Hình thức phối hợp với Trường Đại học Griffith – Australia) như sau: 1. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO (26-08-2014)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai tám một năm một