TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 2014 THEO ĐỀ ÁN 911 - GRIFFITH (AUSTRALIA)

Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK) - Đại học Quốc gia TP.HCM xin trân trọng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2014 theo Đề án 911 (Hình thức phối hợp với Trường Đại học Griffith – Australia) như sau:
 
1. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

- Giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn của các đại học, học viện có đào tạo đại học, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là trường).

- Người có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên tại các trường bao gồm:
    + Người mới tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ (trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển); 
    + Nghiên cứu viên đang làm việc tại các Viện nghiên cứu khoa học;
    + Những người có năng lực và chuyên môn giỏi đang làm việc tại các đơn vị ngoài nhà trường; 

- Không quá 45 tuổi tính theo năm đăng ký dự tuyển.
 

2. DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO: 12 ngành đào tạo, xem chi tiết ở file đính kèm bên dưới.
 

3. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

- Thời gian đào tạo dự kiến là 4 năm. 

- Hình thức đào tạo là tập trung, nghiên cứu sinh (NCS) dành toàn bộ thời gian học tập, nghiên cứu tại cơ sở đào tạo.

- NCS thực hiện đề tài dưới sự hướng dẫn của 01 giảng viên từ Trường Đại học Griffith chịu trách nhiệm cán bộ hướng dẫn chính, cán bộ hướng dẫn thứ 2 là giảng viên của Trường ĐHBK.

Trường Đại học Griffith chịu trách nhiệm cấp bằng.

 
4. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI, LỆ PHÍ DỰ THI
 
4.1. Hồ sơ dự tuyển
 
- Thời gian phát hành hồ sơ: 01/08/2014 → 30/9/2014 (đợt 2). Tải về ở file đính kèm bên dưới
 
- Lệ phí hồ sơ: 60.000đ (nộp khi mua hồ sơ) 
 
- Một (01) bộ hồ sơ bằng tiếng việt gồm:

     a) Phiếu đăng ký dự tuyển có xác nhận của trường cử đi dự tuyển (theo mẫu); 
     b) Công văn cử đi dự tuyển của trường nơi ứng viên công tác (đối với đối tượng quy định tại khoản 1.1 của Thông báo này) hoặc nơi ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp (đối với đối tượng quy định tại khoản 1.2 của Thông báo này). 
     c) Bản sao hợp lệ các hợp đồng làm việc, quyết định tuyển dụng và đồng ý cho chuyển công tác (nếu có); hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên của trường cử đi học; 
     d) Văn bản cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ giữa nghiên cứu sinh, bố, mẹ hoặc người bảo lãnh và trường cử nghiên cứu sinh đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 (theo mẫu).  
     đ) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ (nếu có) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với trường hợp đang chờ cấp bằng (bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp chính thức sau khi trúng tuyển); 
     e) Bản sao hợp lệ bảng điểm đại học, thạc sĩ; 
     g) Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn theo quy định; 
     h) Danh mục và bản sao công trình nghiên cứu khoa học (nếu có); 
      i) Giấy tờ khác nếu có (bằng khen, giấy tờ ưu tiên...);
      l) Văn bản đồng ý hướng dẫn của CBGD từ Trường ĐHBK.
 
- Tải hồ sơ về tại đây >>> hoặc tải file hồ sơ đính kèm bên dưới.
 
4.2. Nộp hồ sơ xét tuyển
 
- Thời gian nhận hồ sơ: từ 01/09/2014→ 30/09/2014 (đợt 2)
 
- Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ
 
- Lệ phí môn Anh văn: theo mức thu của trường ĐHKH Xã hội & Nhân văn (ĐHQG-HCM);

4.3. Thời gian xét tuyển: tháng 10/2014 (đợt 2);
 

5. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

5.1. Về văn bằng
-    Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển và bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên;
-    Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại giỏi trở lên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. Sinh viên tốt nghiệp chương trình tiên tiến, kỹ sư chất lượng cao, cử nhân tài năng có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên. 
-    Trường hợp tốt nghiệp đại học ở nước ngoài thì việc đánh giá loại tốt nghiệp, kết quả học tập theo quy định về đánh giá và thang điểm của cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc xét tương đương theo đánh giá xếp loại của Việt Nam;

5.2. Đăng ký ngành học phù hợp với ngành tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ. 

5.3. Được một trường ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp. 

5.4. Có công văn cử đi dự tuyển của trường nơi ứng viên công tác (đối với đối tượng quy định tại khoản 1.1) hoặc nơi ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp (đối với đối tượng quy định tại khoản 1.2 của Thông báo này). 

5.5. Ứng viên, bố/mẹ hoặc người bảo lãnh của ứng viên (đối với đối tượng quy định tại  khoản 1.2 của Thông báo này) có cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ với trường cử ứng viên dự tuyển theo quy định.

5.6.Về trình độ ngoại ngữ, ứng viên phải có một trong các chứng chỉ, văn bằng sau: 
       a. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ do một cơ sở quốc tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 2 năm tính đến khi dự tuyển. Cụ thể như sau:

Cấp độ (CEFR) IELTS TOEFL TOEIC Cambridge Exam BEC BULATS
 B2.1 5.5 500 ITP,  
173CBT,   61 iBT
600 CAE (45)
First  FCE (grade C)
PET (Pass with Distinction)
Busines Vantage 60

       b. Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong chương trình đào tạo là tiếng Anh; 

5.7. Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để học tập, cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của NCS theo quy định. 


6. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐHBK
 
6.1. Thời gian học tập tại Trường ĐHBK dự kiến là 2 năm đầu.

6.2. Sau khi trúng tuyển, NCS được Trường ĐHBK hỗ trợ để tìm cán bộ hướng dẫn từ Trường Đại học Griffith.

6.3. NCS tuân thủ quy định hiện hành về quản lý và đào tạo trình độ tiến sỹ của Trường ĐHBK.

6.4. Mục đích đào tạo:
       - Giúp NCS hoàn chỉnh và nâng cao kiến thức cơ bản, có hiểu biết sâu về kiến thức ngành/ chuyên ngành, có kiến thức rộng về các ngành liên quan, tự học các kiến thức lý luận về nền tảng, các kiến thức có tính ứng dụng của ngành/ chuyên ngành.
       - Giúp NCS rèn luyện khả năng nghiên cứu, khả năng độc lập xác định vấn đề và giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, khả năng thực hành cần thiết.
       - Giúp NCS rèn luyện phương pháp nghiên cứu, phương pháp viết các bài báo khoa học và phương pháp trình bày kết quả nghiên cứu của mình.

6.5. Các học phần NCS phải hoàn thành như sau:
 

 
NCS đã có bằng thạc sỹ NCS chưa có bằng thạc sỹ
(Ngành phù hợp)
Ngành phù hợp Ngành gần
Tốt nghiệp dưới 5 năm Tốt nghiệp trên 5 năm Tốt nghiệp dưới 5 năm Tốt nghiệp trên 5 năm
Học phần bổ sung, chuyển đổi 0  6TC 9TC   9+6TC  Theo CTĐT thạc sĩ tương ứng
Học phần trình độ tiến sĩ  10TC 10TC   10TC 10TC   10TC
Chuyên đề tiến sĩ 2×3TC   2×3TC 2×3TC   2×3TC  2×3TC
Tiểu luận tổng quan  1×3TC 1×3TC  1×3TC   1×3TC  1×3TC


6.6. Tham khảo trang webhttp://www.pgs.hcmut.edu.vnđể biết thêm chi tiết về các quy định hiện hành của Trường ĐHBK.


7. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GRIFFITH


7.1. Thời gian học tập tại Trường Đại học Griffith dự kiến là 2 năm.

7.2. NCS phải đạt trình độ Tiếng Anh theo yêu cầu của Trường Đại học Griffith (cụ thể IELTS 6,5 với các điểm thành phần không dưới 6,0 hoặc trình độ Tiếng Anh tương đương).

7.3. Trong trường hợp NCS chưa đạt yêu cầu về trình độ Tiếng Anh, NCS có thể tham gia khóa Tiếng Anh do Trường Đại học Griffith tổ chức (kéo dài từ 10 đến 20 tuần tùy theo trình độ Tiếng Anh hiện có của NCS). Trường Đại học Griffith hỗ trợ học phí 10 tuần học Tiếng Anh chương trình này.

7.2. NCS tuân thủ quy định hiện hành về quản lý và đào tạo trình độ tiến sỹ của Trường Đại học Griffith.

7.3. Các phần nghiên cứu chính để thực hiện luận văn tiến sỹ sẽ được hoàn tất tại Trường Đại học Griffith.

7.4. Tham khảo http://www.griffith.edu.au để biết thêm chi tiết về các quy định hiện hành của Trường Đại học Griffith.


8. LƯU Ý

Các trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ cũng như chế độ tài chính của ứng viên tham gia Chương trình theo Thông tư số 25/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư Liên tịch số 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 19/9/2013 của liên Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT.


9. GỢI Ý TÌM GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU THUỘC ĐẠI HỌC GRIFFITH (ÚC)

- Trong quá trình hoàn tất hồ sơ tham gia Đề án 911 – Chương trình liên kết với ĐH Griffith (Úc) tại ĐHBK, các ứng viên được khuyến khích tìm hiểu về các giảng viên cũng như các hướng nghiên cứu của họ.

- Các ứng viên có thể chủ động liên lạc trực tiếp với các giảng viên để đề nghị hướng dẫn (các ứng viên có thể tìm sự hỗ trợ từ Phòng Đào tạo Sau đại học trong công việc này nếu cần).

- Các link giới thiệu về đội ngũ giảng viên cũng như các hướng đề tài tương ứng
http://www.griffith.edu.au/engineering-information-technology/griffith-school-engineering/staff
http://www.griffith.edu.au/engineering-information-technology/school-information-communication-technology/staff


Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc xem thông báo tại địa chỉ:
Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa
 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM
hoặc  Website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn

Số lần xem trang : :3659
Nhập ngày : 26-08-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Thông tin cập nhật

Thủ khoa tốt nghiệp chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2016(01-04-2016)

Cuộc thi "Sinh viên sáng tạo sản phẩm mới" năm 2016(01-04-2016)

Cuộc thi “YOUNG ACHIEVERS’ SAFE FOOD AWARD” năm 2016(01-04-2016)

Học bổng DAAD tại AIT (Thái Lan) năm 2016(14-03-2016)

Chương trình Quản trị viên tập sự năm 2016 của Vinamilk(14-03-2016)

Học bổng sau đại học của chính phủ Hàn Quốc tại trường đại học INJE năm 2016 (12-03-2016)

Hợp tác NLU - ĐH Chapman (Hoa Kỳ)(12-01-2016)

Học bổng sau đại học của tập đoàn Ajinomoto dành cho sinh viên Đông Nam Á 2016(09-01-2016)

Diễn đàn tuyển dụng/Hội chợ việc làm NIKKEI – Đông Nam Á 30-31/1/2016(19-12-2015)

Chương trình trao đổi sinh viên mùa hè tại trường đại học Quốc gia Chungnam (Hàn Quốc) 2016 (15-12-2015)

Chương trình học bổng “2016 Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship For Research Student’’ của ĐH Kanazawa (Nhật Bản)(14-12-2015)

Học bổng Chương trình cầu nối châu Á tại đại học Shizuoka (Nhật Bản) (07-12-2015)

Học bổng Thạc sỹ của Chính phủ Ailen 2016(07-12-2015)

Học bổng Tiến sỹ của trường Suranaree (SUT, Thái Lan) 2016(07-12-2015)

Chương trình Học bổng Tài năng Cargill 2015 - 2016(05-12-2015)

Học bổng Hiệu trưởng Warwick dành cho sinh viên quốc tế, Anh 2016-2017(04-12-2015)

Học bổng Quốc tế trường đại học Queensland (Úc)(04-12-2015)

Gương mặt thủ khoa tốt nghiệp khóa 3 CTTT(01-12-2015)

SV CTTT đạt giải nhất cuộc thi "2015 Asia Pacific Agriculture Undergraduate Student Project Competition"(30-11-2015)

Học bổng tại Trường Đại học Kasetsart năm 2016(23-11-2015)

Lịch kiểm tra giữa kỳ lớp DH15TP môn học Preparatory English(16-11-2015)

Chương trình trao đổi sinh viên 1 học kỳ tại Indonesia 2015(07-11-2015)

Học bổng Tiến sỹ Sinh học con người tại Nhật Bản (07-11-2015)

Tham quan nhà máy Yakult 09/11/2015(07-11-2015)

Xử lý sai sót thẻ sinh viên khóa 41(21-10-2015)

Đăng ký học lại hk1/1516(14-10-2015)

Mức học phí hk1/15-16(12-10-2015)

Thời khóa biểu hk1/15-16(05-10-2015)

Công ty Behn Meyer Việt Nam cần tuyển nhân viên kinh doanh ngành thực phẩm(30-09-2015)

Cần gặp nhóm sinh viên chuyển ngành sang lớp DH15TP(22-09-2015)

Lịch sinh hoạt lớp DH15TP(16-09-2015)

Lịch kiểm tra anh văn đầu vào CTTT ngành CNTP năm 2015(08-09-2015)

lịch sinh hoạt CLB anh văn tháng 9/2015(05-09-2015)

Hợp tác giữa Khoa Công nghệ Thực phẩm và Công ty TNHH Chăn nuôi C.P Việt Nam(04-09-2015)

TÂN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN năm 2015(04-09-2015)

HỘI THẢO GIỚI THIỆU TUYỂN SINH KHÓA 8 - CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CNTP NĂM 2015 (25-06-2014)

Hội nghị Thực phẩm ASEAN năm 2015(27-06-2015)

Lễ tốt nghiệp khóa 3 chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm (28-07-2015)

Chúc mừng Nguyễn Thị Hoàng Uyên lớp DH11TP đạt học bổng Mitacs Globalink(27-06-2015)

Hợp tác với trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (18-07-2015)

Thời khóa biểu hk2/14-15(26-02-2015)

Hội thảo Khoa học Khoa Công nghệ Thực phẩm năm 2014(26-12-2014)

Danh sách nhóm học anh văn lớp DH14TP (01-10-2014)

Danh sách sinh viên dự tuyển chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm 2014(19-09-2014)

Danh sách sinh viên trúng tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2014(16-09-2014)

XÉT TUYỂN, XÉT NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG (NGUYỆN VỌNG 2) CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NĂM 2014(19-08-2014)

Chương trình thực tập tại Canada(27-08-2014)

Internship at Nestle(27-08-2014)

Nguồn tư liệu học Anh văn miễn phí(26-08-2014)

Giải thưởng Kết nối Giáo dục SEAMEO - Australia(11-07-2014)

Học bổng MBA năm 2014(08-07-2014)

TARGET AGRICULTURE TUYỂN DỤNG NĂM 2014(28-06-2014)

THAM QUAN NHÀ MÁY ACECOOK VIỆT NAM(25-06-2014)

GIAO LƯU VỚI CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI (24-06-2014)

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 2009 (Khóa 2) CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (28-05-2014)

SINH VIÊN NỢ HỌC PHÍ TÍNH ĐẾN NGÀY 30/4/2014(28-05-2014)

HỘI THẢO “CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP: Thực hiện, Kinh nghiệm và Định hướng phát triển”.(22-03-2014)

Báo cáo tổng kết khóa học Quản Lý Dự Án do VEF tài trợ(11-03-2014)

HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH CÙNG SINH VIÊN NĂM NHẤT(14-02-2014)

HỌC BỔNG AJINOMOTO 2015(12-02-2014)

Joint Symposium on Food Science and Technology & Student Mobility Program - 19 December 2013, Cat Tuong Building, NLU – HCMC(15-12-2013)

Workshop on “Entrepreneurship and gender in the dairy value chain”(02-12-2013)

NGÀY HỘI SÁNG TẠO VÌ KHÁT VỌNG VIỆT 2013(14-11-2013)

NỘP BỔ SUNG HỌC PHÍ 2013(15-10-2013)

DANH SÁCH VÀ THỜI KHÓA BIỂU LỚP DH13TP(11-10-2013)

KẾT QUẢ KIỂM TRA XẾP LỚP TRÌNH ĐỘ ANH NGỮ NĂM 2013(02-10-2013)

ĐÓN TÂN SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN VÀ ĐỐI THOẠI BAN CHỦ NHIỆM KHOA(01-10-2013)

LỊCH HỌC SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐỢT 2(23-09-2013)

Thông báo làm thẻ sinh viên CTTT & cập nhật Danh sách kiểm tra ngoại ngữ CTTT ngành CNTP tuyển sinh 2013(19-09-2013)

Chúc mừng các thí sinh trúng tuyển NV2 ngành CNTP Chương trình tiên tiến năm 2013(11-09-2013)

THI KIỂM TRA XẾP LỚP TRÌNH ĐỘ ANH NGỮ ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NĂM 2013(07-09-2013)

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 2008 (Khóa 1) CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (24-07-2013)

HIẾN TIỂU CẦU VÌ BỆNH NHI(22-04-2013)

Triển lãm Food&HotelVietnam2013 (12-04-2013)

Seminar "Global Food Safety and Fermentation"(06-04-2013)

CHƯƠNG TRÌNH SPACE(06-04-2013)

NGÀY HỘI ẨM THỰC - BÁN SẢN PHẨM GÂY QUỸ TÌNH THƯƠNG 8/3(04-03-2013)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012-2013(20-02-2013)

Công ty CP Phúc Sinh tuyển dụng(10-01-2013)

VINAMILK tuyển dụng(09-01-2013)

Coopmart tuyển dụng(09-01-2013)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG(08-01-2013)

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013(05-01-2013)

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HK 1 NĂM HỌC 2012-2013(28-11-2012)

Học bổng Dr. Goh Keng Swee năm 2013(21-11-2012)

Chương trình học bổng thạc sĩ Erasmus Mundus năm 2013 tại Đại học Barcelona(21-11-2012)

HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 2012-2013(21-11-2012)

HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 2012(25-10-2012)

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 49/2010/CP(17-10-2012)

CẦN LIÊN HỆ SINH VIÊN KHÓA 2012 LÀM THỦ TỤC CHUYỂN NGÀNH HỌC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN(10-10-2012)

LÀM THẺ SINH VIÊN NĂM 2012(09-10-2012)

KẾ HOẠCH HỌC ANH VĂN DỰ BỊ NĂM 2012(06-10-2012)

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NĂM 2012(03-10-2012)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NĂM 2012(27-09-2012)

THỜI HẠN TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN(19-09-2012)

KẾT QUẢ THI ĐẠI HỌC NĂM 2012, KHỐI A 13 điểm hoặc KHỐI B 14 điểm TRỞ LÊN... PHẢI LÀM SAO(28-08-2012)

MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRINH TIÊN TIẾN(17-09-2012)

HÃY TỰ TIN DỰ TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NĂM 2012(28-08-2012)

Seminar: “How does the food-borne pathogen Yersinia enterocolitica alter the human response to infection?”. Thứ Hai, 30/7/2012(26-07-2012)

HỌC BỔNG SRI LANKA NĂM 2012(05-05-2012)

LỊCH NGHỈ TẾT(29-12-2011)

HỘI THẢO & TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT 2011(23-11-2011)

LỊCH HỌC CỦA 5 SV LỚP DH11TP(13-11-2011)

THAY ĐỔI LỊCH HỌC ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 1 KHÓA 2011(08-11-2011)

LỊCH HỌC ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH KHÓA 2011(03-11-2011)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP DH11TP(06-10-2011)

KẾT QUẢ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ ANH NGỮ ĐẦU VÀO NĂM 2011(05-10-2011)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NĂM 2011(26-09-2011)

PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỄN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (802)(24-09-2011)

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NĂM 2011(23-09-2011)

CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG XÉT TUYỂN NV3 NĂM 2011(23-09-2011)

LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NĂM 2011(17-09-2011)

HỦY HỘI THẢO GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM LẦN 3 NGÀY 24/9/2011(16-09-2011)

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 NGÀNH 802(16-09-2011)

HÃY TỰ TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NV2 NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NĂM 2011(26-08-2011)

HỘI THẢO GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM lần 2 năm 2011(24-08-2011)

HỘI THẢO GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NĂM 2011 lần 1(20-08-2011)

Sinh viên đầu tiên của chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm đi du học nước ngoài theo chương trình liên kết 2 + 2(19-08-2011)

ĐIỂM XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2(08-08-2011)

Giới thiệu ngành học năm 2011(03-08-2011)

Hình ảnh lớp học môn Biology 1 với cô Karen LeGrand từ đại học California Davis(25-07-2011)

Tuyển sinh năm 2011: Đào tạo theo chương trình tiên tiến ngành Khoa học và Công nghệ Thực phẩm(11-03-2008)

Vài nét về Trường UCDavis, Mỹ(11-03-2008)

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 2014 THEO ĐỀ ÁN 911 - GRIFFITH (AUSTRALIA) năm 2014 theo Đề án 911 (Hình thức phối hợp với Trường Đại học Griffith – Australia) như sau: 1. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO (26-08-2014)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín không năm ba bốn